Design Cabinet CZ

30.08. 2017 - 26.10. 2017

Národní cena za studentský design 2017

Soutěže

Jaké ceny čekají na oceněné studentské práce?

Národní cena za studentský design 2017 * GRAND

Symbol ceny

Diplom

Rezidenční pobyt v Českém centru zahraničí

Luxusní hodinky značky Prim v hodnotě 20 000 Kč

Pobyt v Artcampu

Kniha Materiology

Voucher na volný vstup do knihovny materiálů Matério

Produkt firmy IKEA

Produkt firmy Tescoma

Předplatné časopisu Brand&Stories

Odborná literatura Moravské galerie v Brně 

 

 

Národní cena za studentský design 2017 * JUNIOR

(cena je určena pro studenty Vyšších odborných škol a Středních odborných škol)

Symbol ceny

Diplom

Pobyt v Artcampu

Produkt firmy IKEA

Produkt firmy Tescoma

Předplatné časopisu Brand&Stories

Odborná literatura Moravské galerie v Brně 

 

 

 

Excelentní studentský design 2017

Diplom

Pobyt v Artcampu

Produkt firmy IKEA

Produkt firmy Tescoma

 

 

Dobrý studentský design 2017

Diplom

Produkt firmy IKEA

Produkt firmy Tescoma

 

 

 

Instituce udělující finanční ceny a dary

 

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni  (30 000 Kč)

Exit design – cena děkana Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem (30 000 Kč)

Cena ředitele ÚK Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně (10 000 Kč)

Cena rektora Mendelovy univerzity v Brně (10 000 Kč)

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze (odkup práce do sbírek muzea do výše 10 000 Kč)

Cena generálního ředitele Národního technického muzea v Praze (odkup práce do sbírek muzea do výše 10 000 Kč)

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze (5 000 Kč)

 

 

Výběrové speciální ceny / stáže, pobyty

 

Atak design Brno, stáž ve studiu a kniha Kobobook

Koncern Praha, stáž ve studiu

Unie profesionálních designérů ČR, diplom

Časopis Architect +, roční předplatné

Design Cabinet CZ, odborná literatura  

Cena novinářů, čokoládová bábovka

Cena veřejnosti

 

 

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí dvě národní pedagogické poroty s jedna mezinárodní porota nezávislých expertů z firem, studií, muzeí, odborných společností a institucí aj. 

 

Lenka Žižková

30. 6.  2017

 

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Česká Stavební Akademie