Design Cabinet CZ

29.07. 2017 - 19.10. 2017

Národní cena za studentský design 2017: Složení národních pedagogických porot

Soutěže

Podle pravidel soutěže se stávají členy národních pedagogických porot za

univerzity a vysoké školy
 

MgA.. Jan Čapek (nehodnotil)
doc. akad. arch. Ivana Čapková
doc. Mgr. Miroslav Debnár
doc. Mgr. A. Ivan Dlabač
prof. akad arch. Jan Fišer
Ing. arch. Silvia Husárová, Ph. D. (nehodnotil​a)
doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka
MgA. Jan Jaroš
ing. arch. Martin Kovařík Ph. D.
doc. akad. mal. Helena Krbcová
doc. akad. mal. Svatoslav Krotký
doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
Mgr. Art. Michala Lipková, ArtD.
MgA. Marcel Mochal
prof. Mgr. A. Jan Němeček
M.A. Henrieta Nezpěváková
doc. akad. mal. Eliška Nová
MgA. Kristýna Petříčková
doc. Mgr. A. Rony Plesl
MgA. Petra Miškejová
doc. MgA. Petr Stanický, M.F. A.
MgA. Filip Streit
MgA. Martin Surman, ArtD.
doc. Ing. Jaroslav Svoboda, PhD.
MgA. Josef Šafařík, PhD.
doc. M. A. Barbara Šalamounová
ing. Milan Šimek, Ph.D.
MgA. Jitka Škopová
MgA. Ondřej Tobola (nepotvrdil)
MgA. Antonín Tomášek
Mgr. A. Martin Tvarůžek
MgA. Gabriel Vach
doc. MgA. Zdeněk Veverka
doc. M. A. Petr Vogel

 

vyšší odborné školy a střední odborné školy


akad. soch. Jiří Dorňák.
ing. Arch. Olga Gálisová
akad. mal. Milan Handl
MgA. Martin Hlubuček
MgA. Martina Klimošová / MgA. Jiří Jež
akad. soch. Radek Krcha
MgA. Zuzana Kynčlová
ing. arch. Jitka Mádlová
Mgr .Dana Pejchalová
MgA. Ladislav Průcha
ing. Lada Slavíčková (nehodnotil​a)
MgA. Jiří Suchý
MgA. Jakub Vlček
MgA. Eva Vontorová

MgA. Ondřej Strnadel

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství