Design Cabinet CZ

03.12. 2021 - 03.12. 2021

Národní cena za studentský design 2021 zná své vítěze!

Soutěže

Národní cena za studentský design 2021 slaví jednatřicáté výročí! Poprvé byla vyhlášena Design Cabinetem CZ v roce 2008. Navazuje však na soutěž, kterou organizovalo od roku 1991 do roku 2007 Design centrum České republiky. 

Vyhlašovatelem letošního ročníku soutěže jsou Design Cabinet CZ, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a DEPO2015 .

 

Rok 2021 patří pracím z nejširšího spektra 3D designu zahrnujícího produktový a industriální design a užitého umění. 

 

Do letošního ročníku se přihlásilo 248 autorů se 269 pracemi ze 17 univerzit a vysokých škol a 13 vyšších odborných škol a středních odborných škol.

Jejich práce hodnotily tři nezávislé poroty: mezinárodní univerzitní porota byla složena z pedagogů vysokých škol a univerzit, národní středoškolská porota složená z pedagogů středních a vyšších odborných škol a mezinárodní porota složená z kurátorů muzeí, nezávislých expertů a nejlepších profesionálních designérů ČR včetně zahraničních designérů. Celkem hodnotilo studentské práce 64 profesionálních vysokoškolských a středoškolských pedagogů a 17 produktových a industriálních designérů, architektů, expertů, teoretiků  a kurátorů designu.  

 

Národní poroty nominovaly pro rozhodování mezinárodní poroty 144 prací. Mezinárodní porota pak  v několikakolovém hodnocení udělila Národní cenu za studentský design 2021 *GRAND, Národní cenu za studentský design 2021 *JUNIOR, 7 ocenění Excelentní studentský design 2021 a 13 cen Dobrý studentský design 2021. 

 

Vítěz Národní ceny za studentský design 2021 *GRAND Vojtěch Veverka  z Fakulty architektury ČVUT v Praze získává diplom, právo používat logo vítěze soutěže Národní cena za studentský design 2021 *GRAND, cenu Českých center, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firmy IKEA ČR, s. r. o., knihu Materiology, knihu Interiéry do detailu, volný vstup do knihovny materiálů Matério, sadu odborného magazínu Interiéry a roční předplatné časopisů Interiéry a Brand & Stories. 

Vítěz Národní ceny za studentský design 2021 *JUNIOR Vojtěch Šenekel ze Střední školy Kateřinky - Liberec, s. r. o. obdrží diplom, právo používat značku Národní ceny za studentský design 2021 *JUNIOR, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni, výrobky firmy IKEA ČR, s. r. o., knihu Materiology, knihu Interiéry do detailu, volný vstup do knihovny materiálů Matério, sadu odborného magazínu Interiéry a roční předplatné časopisů Interiéry a Brand & Stories. 

 

Excelentní studentský design 2021 získávají Petr Matoušů, Kristýna Coufalová a Tereza Majrychová z Fakulty architektury ČVUT v Praze, František Dvořák a Eliška Otevřelová z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Ondřej Vele ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě a Jakub Hunal ze Střední uměleckoprůmyslové školy Jihlava - Helenín. Získávají diplom, právo užívat značku Excelentní studentský design 2021, pobyt v Art Campu Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZUČ v Plzni a produkty firmy IKEA.

 

Dobrý studentský design 2021 získávají David Ondroušek, Petr Matoušů a Tadeáš Cienciala z Fakulty architektury ČVUT v Praze, Josef Oubrecht, David Síla a Tomáš Vrána z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem, Veronika Trojáčková z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně, Michal Štalmach z Fakulty mediálních komunikací UTB ve Zlíně, Monika Martykánová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Adam Frk se spoluautory z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň, Susanna Fält z Malmö University ze Švédska a Elina Timashevskaia ze Scholastiky v Praze. Získávají diplom, právo užívat značku Dobrý studentský design 2021 a produkty firmy IKEA.     

 

Zvláštní ceny udělují děkani vzdělávacích institucí, profesionálních sdružení, muzeí a profesionálních magazínů.


Cenu Exit Design udělil děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Veronice Trojáčkové z 
Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU Plzeň ocenil Lucii Charvátovou ze Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě, Betty Khananayeve z HIT Holon Institute of Technology, Izrael a Jau Li-Heng z National Cheng Kung, University Taiwan
. Cenu rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze získává Saskie Holoubková z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Ředitel Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně ocenil práci Tomáše Skřivánka z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Cenu nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH si odnese Lin Tzu-Ching/Chang Chi-Chen z National Cheng Kung University z Taiwanu. 

Generální ředitel Národního technického muzea v Praze určil k odkoupení do sbírek NTM práci Elišky Otevřelové z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně.


Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze si vybrala k odkoupení do muzejních sbírek práci Sebastiana Vlasáka z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. 


Cenu Unie profesionálních designérů ČR získal Vojtěch Vyroubal z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.


Cenu brněnského studia Design ATAK získává Martin Coufal z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Obdrží diplom Atakmana, možnost 14 denní stáže ve studiu, knihy Kobobook o Karlovi Kobosilovi a Interiér, tvorba obytného prostoru od Borise Hály. 

 

V roce 2021 udělila poprvé své ceny Česká ergonomická společnost. Získali je Kateřina Panošková z Fakulty architektury ČVUT Praze, Tomáš Tögel z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně a Jakub Beneš z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně.  

 

Každým rokem hlasuje prostřednictvím internetu veřejnost o Cenu veřejnosti. V roce 2021 ji získali Michal Štalmach z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně a Alexandr Zikmund ze Střední odborné školy obchodu, užitého umění a designu v Plzni. 

 

Síň slávy Národní ceny za studentský design  

Ing. Vladimír Feix, dr. h. c.

Do Síně slávy Národní ceny za studentský design nominovali letos studenti a absolventi uměleckých škol ing. Vladimíra Faixe, který se zasloužil jako ředitel firmy Český porcelán, a. s. v Dubí nejen o její záchranu a další rozvoj, ale i o vybudování výukového a realizačního pracoviště v Dubí pro ateliér Design keramiky Fakulty umění a designu UJEP. Jako prvního člena Síně slávy vybrali v roce 2015 studenti a absolventi uměleckých škol pedagoga, vedoucího Ateliéru keramiky této fakulty a zakladatele keramického pracoviště v Dubí doc. akad. soch. Pavla Jarkovského. 

 

Soutěž mohla proběhnout díky finanční podpoře firem Grund a nadace Jablotron, materiálové podpoře Design Cabinetu CZ, firem Česká centra, nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH, DEPO2015, studiu Design ATAK, IKEA ČR, s. r. o. a knihovně materiálů Matério.

Výstavu v kreativním prostoru DEPO2015 v Plzni podpořil Plzeňský kraj a Kulturní Plzeň.  Pražská výstava je jako projekt realizována s finanční podporou hl. m. Prahy a Galerie České spořitelny.

 

Grafický vizuální styl soutěže a katalogu vytvořila studentka Anastasia Dedulina z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni. 


 

PhDr. Lenka Žižková
Design Cabinet CZ
prosinec 2021

 

 

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu