Design Cabinet CZ

09.08. 2023 - 09.08. 2023

Národní cena za studentský design 2023 – hodnocení a složení porot

Soutěže

V červenci a srpnu hodnotily práce přihlášené do Národní ceny za studentský design 2023 dvě pedagogické poroty – porota pro univerzity a vysoké školy a porota pro vyšší odborné školy a střední odborné školy. Jednotlivé práce hodnotily distančně podle oborů/kategorií body na škále 1 až 12. Z jejich hodnocení byly stanoveny nominace na Národní cenu za studentský design. 
 

Mezinárodní porota bude hodnotit nominované práce prezenčně 7. září 2023 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. Ta rozhodne, kdo si odnese titul Národní cena za studentský design *GRAND, Národní cena za studentský design *JUNIOR nebo ocenění Excelentní studentský design či Dobrý studentský design. 

 

Složení porot: 

Mezinárodní porota Grand 

 

 • Mgr. et MgA. Jan Čtvrtník, Senior Product and Industrial Designer, firma Liebherr, doktorand VŠUP, Německo
   
 • Ing. arch. MgA. Květa Čulejová, Design Cabinet CZ, Roháč Stratil architektonický ateliér 
   
 • Doc. ing. art. Boris Hála, Ph.D., emeritní pedagog, ATAK Design, Brno 
   
 • Mgr. Milan Hlaveš, Ph.D., Muzeum Prahy, sbírky skla a porcelánu
   
 • Mgr, Jiří Hulák, Národní technické muzeum, vedoucí odd. průmyslového designu 
   
 • Doc. akad. soch. Pavel Jarkovský, emeritní pedagog, zakladatel pracoviště Ateliéru keramiky v Dubí
   
 • Mgr. Art. Tomáš Kadeřávek, studio a galerie Tokivo, Kopřivnice 
   
 • PhDr. Dagmar Koudelková, Národní centrum nábytkového designu, Grand Prix Mobitex, Brno
   
 • PhDr. Iva Knobloch, Ph.D., Uměleckoprůmyslové museum v Praze, vedoucí Centra designu a užitého umění 
   
 • Olo Křížová, Czech Fashion Council, fashion stylist, visual artist, Brno
   
 • Mgr. Martina Lehmannová, Svaz měst a obcí ČR, sekce pro projekty a inovativní přístupy
   
 • M. A. Pavel Masopust, ArtD., 3Designer, Slovensko
   
 • MgA. Petra Miškejová, ředitelka projektů, oděvní designérka, doktorandka FA ČVUT 
   
 • MgA. Kryštof Nosál, Nosál Design
   
 • MgA. Jičí Přibyl, zakladatel studia Koncern
   
 • PhDr. Pavla Rossini, kurátorka a autorka mezinárodních projektů, Dánsko
   
 • Mgr. art. Michal Staško, Staško Design, Slovensko 
   
 • MgA. Tereza Svobodová, Under-construction architects
   
 • Tajemnice poroty PhDr. Lenka Žižková, Design Cabinet CZ, ředitelka soutěže
   
 • Zástupce tajemnice poroty MgA. Lucie Lobotková, Design Cabinet CZ, DEPO2015 
   
 • Skrutátorka MgA. Kateřina Puncmannová, Punc.design 

 

Mezinárodní pedagogická univerzitní porota

 

 • MgA. Vlastimil Bartas
   
 • MgA. Jiří Bartoš
   
 • MgA. Kateřina Bartošová
   
 • Akad. soch. Tamara Buganská
 •  
 • MgA. Jana Buch 
   
 • Prof. M. A. Ivan Dlabač
   
 • Doc. ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
   
 • Prof. akad. arch. Jan Fišer
   
 • Doc. ing. Milan Gaff, Ph.D. 
   
 • Doc. akad. soch. Ferdinand Chrenka, Slovensko
   
 • MgA. Martin Hlubuček
   
 • Doc. Mgr. art. Marián Ihring, ArtD., Slovensko
   
 • MgA. Jan Jaroš
   
 • Doc. M. A. Vladimír Kovařík
   
 • Doc. akad. mal. Svatoslav Krotký
   
 • Doc. akad. soch. Ladislav Křenek, ArtD.
   
 • Doc. ing. arch. Hynek Maňák, Ph.D.
   
 • MgA. Marcel Mochal
   
 • M. A. Henrieta Nezpěváková, Ph.D. 
   
 • Prof. M. A. Jan Němeček
   
 • Doc. MgA. Kristýna Petříčková
   
 • MgA. Sabina Psotková
   
 • MgA. Václav Řezáč
   
 • Doc. M. A. Ludmila Šikolová
   
 • Akad. soch. Josef Sládek, ArtD. 
   
 • MgA. Filip Streit 
   
 • doc. MgA. Martin Surman, ArtD.
   
 • Doc. ing. Jaroslav Svoboda, Ph.D.
   
 • Ing. arch. Viktor Svojanovský
   
 • Ing. Milan Šimek, Ph.D.
   
 • doc. ing. Jiří Tauber, Ph.D.
   
 • doc. ing. arch. Jan Jakub Tesař
   
 • MgA. Antonín Tomášek
   
 • Mgr. Jana Válková Střílková
   
 • Mrr. art. Zuzana Veselá 
   
 • doc. MgA. Zdenek Veverka

 

Národní pedagogická porota pro vyšší odborné školy a střední odborné školy

 

 • MgA. Martina Deissová Víchová
   
 • MgA. Michael Franče
   
 • MgA. Martin Hlubuček
   
 • MgA. Zdenka Hušková 
   
 • Ing. arch. Olga Gállisová
   
 • Mgr. Art. Alžběta Johaníková Presová
   
 • Mgr. A. Karolína Kopřivová
   
 • MgA. Zuzana Kynčlová
   
 • Ing. arch. Jitka Mádlová
   
 • Mgr. Martin Moravec
   
 • MgA. Ladislav Průcha
   
 • Mrg. Art. Martin Růžička
   
 • MgA. Nela Ryčlová
   
 • MgA. Matěj Říčný
   
 • MgA. Josef Trakal

 

 

Nezávisle na hodnocení těchto tří modborných porot udělí zvláštní finanční ceny: 

 

 • Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze
   
 • Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni
   
 • Děkan fakulty Multimediálních komunikací UTB ve Zlíně 
   
 • Děkanka Fakulty umění a design UJEP v Ústí nad Labem, Exit Design 
   
 • Ředitel Ústavu konstruování fakulty strojního inženýrství VUT v Brně
   
 • Vedoucí Ústavu designu Fakulty architektury ČVUT v Praze
   
 • Vedoucí Ústavu udržitelnosti a produktové ekologie FTOP VŠCHT v Praze 
   
 • Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze
   
 • Generální ředitel Národního technického muzea v Praze
   
 • Česká ergonomická společnost
   
 • Unie profesionálních designérů
   
 • Nadace českého výtvarného umění 
   
 • Studio ATAK Design, Brno 

 

Lenka Žižková

Připojené obrázky

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu