Design Cabinet CZ

21.08. 2023 - 21.08. 2023

Národní cena za studentský design 2023 Instrukce k návozu pro hodnocení mezinárodní porotou

Soutěže

Dvě pedagogické poroty ohodnotily všechny přihlášené práce do soutěže o Národní cenu za studentský design 2023. Seznam nominací je v přílohách - tabulce s názvy exponátů a seřazen podle oborů s anotacemi. 

 

Nominované práce bude 7. 9. 2023 prezenčně hodnotit mezinárodní porota v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze. 

 

 1. Soutěž je anonymní, v levém sloupci je u názvu práce vaše soutěžní číslo. Tím práci označíte, pokud na ni máte jméno nebo školu, musí být na místě, kde je porota neuvidí (zezadu, na dně apod.) nebo zaslepené (přelepené) apod. 

 

 1. Mezinárodní porotě můžete k soutěžní práci přidat její portfólio (nikoli vaše osobní!). Portfólio musí být označeno soutěžním číslem (nesmí na něm být vidět jméno ani škola). Můžete přiložit také plakát (bez jména a školy). 

 

 1. Návoz nominovaných soutěžních prací bude v pondělí 4. 9. 2023 od 10 do 18 hodin. Ve výjimečných a domluvených případech v úterý 5. 9. 2023 od 10 do 14 hodin.

 

 1. Pokud nepovezete exponáty autem, vejdete do budovy Uměleckoprůmyslového musea z ulice 17. listopadu 2 po schodišti, kde vás na recepci/ostraze nalevo nasměrují do Multifunkčního sálu v 2. poschodí (jezdí tam i výtah).

 

 1. Pokud povezete soutěžní práci autem, nájezd je z ulice Široká č 1Brána je zavřená, k otevření je třeba volat ostrahu, mobil 777 368 378. Poté je třeba kontaktovat Mgr. Michaelu Kindlovou – mobil 724 167 964, která vás doprovodí do Multifunkčního sálu, kde práci předáte.

 

 1. Pokud pojedete autem, nahlaste nám přibližný čas příjezdu, protože kapacity dvora nejsou neomezené. 

 

 1. Pokud povezete těžší exponát (například nábytek) je potřeba, abyste měli vlastní fyzickou podporu, UPM ani my nemáme na to kapacitu ani pomocníky.

 

 1. Pokud budete soutěžit v oboru oděvů, přivezte si štendry, stojany, panny – oděvy si budete moci samo naaranžovat. My žádné k dispozici nemáme. 

 

 1. Pokud nemůžete práci doručit osobně, můžete ji poslat na adresu: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, ulice 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1, Mgr. Michaela Kindlová.

 

 1. Práci ale nebudeme v žádném případě vracet stejným způsobem! 

 

 1. Přivezené soutěžní práce zabalte, při jejich vrácení budete mít k dispozici původní obal. My nemáme k dispozici žádný obalový materiál, lepicí pásky, motouzy apod. V UPM jsme hosty. 

 

 1. Pokud práci nedoručíte, bude ji porota hodnotit podle dokumentace, kterou jste nahráli do přihlašovacího systému. Dejte nám to vědět (info@designcabinet.cz). 

 

 1. Práce nejsou při porotování pojištěny! 

 

 1. Soutěžní práce se budou vracet ve čtvrtek 7. 9. 2023 od 16 do 18 hodin a v pátek 8. 9. 2023 od 10 hodin do 16 hodin. 

 

 1. Kontaktní osoba za Uměleckoprůmyslové museum je Mgr. Michaela Kindlová, 724 167 964 (kindlova@upm.cz).

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu