Design Cabinet CZ

03.11. 2022 - 06.11. 2022

Nielen (ale aj) sklo

Výstavy

V bratislavské Galérii Médium na Vysoké škole výtvarných umení probíhá do 6.11. 2022 výstava Ateliéru Sklo.

"Poesie je nultým bodem každého tvůrčího počínání. Lhostejno, jestli vědeckého nebo uměleckého."
Václav Cigler
Je to voľný verš, ktoré dáva do pohybu asociácie a idey spontánne a intuitívne alebo je to precízne a dômyselne stavaný hexameter? Je to schopnosť myslieť elementárne alebo vôľa diverzifikovať a neviazať sa matériou, technológiou, konvenciou? Sklo má tendenciu vzdorovať jednoznačným a definitívnym odpovediam. Azda je stále dôležité, podobne ako to pestoval Václav Cigler vo svojom výukovom modeli, nestratiť zo zreteľa, že práve v napätí, disonancii, vo “vôli dekonštruovať merítka, kontexty, funkcie” tkvie podstata a pravda (nielen) sklárskej tvorby.

Výstava v Galérii Medium je druhým dielom desaťročného odpočtu práce ateliéru, pomenovaného jasne a konzekventne Sklo. A ak bola prvá časť zameraná na sklársky dizajn, výstava Nielen (ale aj) sklo zreteľne deklaruje, že idea balansu a mediálnych presahov sa tu stala funkčnou tvorivou metódou. A hoci v ňom ide “nielen” o sklo, je dobré si všimnúť, že empatia pre mnohoraké sklárske technológie je u študentov sústredene podporovaná a pestovaná. Zdá sa, že u nich generuje chuť experimentovať, hľadať, klásť si nepríjemné a nevďačné otázky a ak je treba, nezaváhať a “obliecť sa”, ako Natalia Komorowska, do svojej druhej kože z drsnej sklenenej drte. Široký názorový rozptyl je napokon možné čítať aj vo výtvarných profiloch trojice pedagógov ateliéru - od Patrika Illa, ktorý sa okrem svoje silnej pozície sklárskeho dizajnéra nenútene pohybuje aj v polohe tvorcu objektov a inštalácií neviazaných na médium skla, cez Pala Macha, ktorý do prostredia ateliéru priniesol svojbytný koncept fúzie skla a maľby až po Milana Opalku, budujúceho svoj program (nielen) sklenenej plastiky v intenciách brúseného, taveného i optického skla.

 

Viera Kleinová

Kurátorka zbierok úžitkového umenia, dizajnu a architektúry

Slovenská národná galéria

 

Vystavujúci autori (študenti, doktorandi, absolventi a pedagógovia ateliéru Sklo):

Dominik Pirháč

Marta Matejková-Vjatráková

Arina Dotsenko

Lucia Dreveniaková

Patrícia Šichmanová

Andrej Jančovič

Pavol Barkóci

Filip Plačko

Michal Lacko

Kristína Ligačová

Martin Jurík

Jakub Sojka

Petra Molnárová

Natalia Komorowska

Martin Sedlák

Dávid Kurinec

Ján Mýtny ml.

Pavlína Šváchová

Milan Opálka

Palo Macho

Patrik Illo

 

Kurátorka a kurátori: Viera Kleinová, Patrik Illo, Milan Opálka, Palo Macho

Architektúra výstavy: Patrik Illo, Michal Illo

 

Galéria Médium

Vysoká škola výtvarných umení

Hviezdoslavovo námestie 18, Bratislava, Slovensko

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu