Design Cabinet CZ

12.09. 2012 - 12.09. 2012

O co se soutěží v Národní ceně za studentský design 2012?

Akce

O Národní cenu za studentský design 2012
O ocenění Excelentní studentský design 2012
O ocenění Dobrý studentský design 2012

Ceny partnerů soutěže

Vítěz Národní ceny za studentský design 2012 získává:

Symbol soutěže pro Národní cenu za studentský design
Finanční částku ve výši 20 000 Kč od Nadačního fondu JUDr. Martina Růžičky
Produkt / Cena Českých center // Týdenní ubytování v Českém centru v Berlíně, Paříži nebo Vídni
Produkt / Elton hodinářská, a.s. // Hodinky Prim Cylinder 40, design OlgojChorchoj
Produkt / Botas a.s. // Obuv Botas classic66
Produkt / E.ON, Mercedes-Benz // týdenní zápůjčka elektromobilu smartelectric drive
Produkt / Mercedes-Benz // týdenní zápůjčka vozu nové třídy A
Produkt / Tescoma s.r.o.
Produkt / IKEA ČR, s.r.o.

Nositelé ocenění Excelentní studentský design 2012
Symbol soutěže pro Excelentní studentský design
Produkt / Botas a.s. // Obuv Botas classic66
Produkt / Tescoma s.r.o.
Produkt / IKEA ČR, s.r.o.

Nositelé ocenění Dobrý studentský design 2012
Symbol soutěže pro Dobrý studentský design
Produkt / Botas a.s. // Obuv Botas classic66
Produkt / Tescoma s.r.o.
Produkt / IKEA ČR, s.r.o.

Odborné ceny

Cena Exit design děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem // Finanční částka ve výši 30 000 Kč vybrané studentské práci na základě návrhu nominační komise FUD UJEP, cenu uděluje doc. Mgr. Koleček, Ph.D.
Cena ředitele Ústavu umění a designu Západočeské univerzity v Plzni // Finanční částka 15 000 Kč vybrané vysokoškolské práci. Finanční částka ve výši 10 000 Kč vybrané studentské práci z vyšších odborných škol a středních odborných škol, cenu uděluje doc. akad. mal. Josef Mištera.
Cena ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT Brno // Finanční částka ve výši 10 000 Kč vybrané studentské práci na základě rozhodnutí nominační komise FSI VUT Brno za průmyslový design, cenu uděluje prof. ing. Martin Hartl, Ph.D.
Cena Národního technického muzea v Praze
Odkup vybrané práce do sbírek Národního technického muzea do výše 10 000 Kč, cenu uděluje generální ředitel NTM Bc. Karel Ksandr
Cena Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odkup vybrané studentské práce do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze do výše 10 000 Kč, cenu uděluje ředitelka PhDr. Helena Koenigsmarková.
Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Finanční částka ve výši 5 000 Kč vybrané práci ze středních odborných škol nebo vyšších odborných škol.
Ceny DBK Praha // v jednání
Cena FINEZZA design // Doplněk v hodnotě 5 000 Kč z nabídky FINEZZA design a dvou týdenní stáž ve studiu Finezza design studentské práci vybrané studiem.
Cena Unie profesionálních designérů ČR // Diplom pro vybranou vysokoškolskou práci
Cena časopisu Architekt // Roční předplatné časopisu pro vybranou práci
Cena Design Cabinetu CZ // Produkt pro vybrané studentské práce

Cena veřejnosti ve veřejném hlasování na www.studentskydesign.cz pro nejvýše oceněného vysokoškolského studenta a nejvýše oceněného středoškolského studenta // relaxační vak firmy fatboy

Cena novinářů // čokoládová bábovka

Stav ke dni 15. 10. 2012

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Slovenské centrum dizajnu