Design Cabinet CZ

16.07. 2022 - 01.08. 2022

Obal roku

Soutěže

Cílem soutěže Obal roku je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na našem i světovém trhu objevují. Úspěch v soutěži bránou do světové soutěže WorldStar Award, kde se utkají nejlepší obaly na světě.

Registrace a termín uzávěrky 29. ročníku obalové soutěže je 1. srpen 2022. Registrace do soutěže probíhá online prostřednictvím přihlašovacího formuláře na webu www.obalroku.cz.

 

Zájemci se mohou hlásit do kategorií Potraviny, Nápoje, Farmaceutické produkty, Čisticí a prací prostředky, Elektronika a spotřebiče, Automotive, Přepravní a průmyslové obaly, Dárkové obaly, Etikety, Pop & Pos displeje, Procesy a technologie, E-commerce a Ostatní. Letos vznikly také speciální kategorie pro pivovary.

 

Kritéria hodnocení

V rámci hodnocení přihlášených exponátů bude letos brán velký zřetel na tato kritéria:

  • míra inovace
  • technické zpracování (kvalita materiálu, funkčnost exponátu, výrobní provedení)
  • design (grafická a/nebo konstrukční podoba)
  • logistická otázka (stohovatelnost apod.)
  • udržitelnost (míra recyklace, materiály) 

Obaly se mohou prezentovat třemi způsoby:

  • Představit obal osobně před porotou.
  • Představit obal prostřednictvím organizátora.
  • Představit obal prostřednictvím Zoom videokonference. 

Hodnocení v srpnu

Odborné poroty se sejdou k hodnocení přihlášených exponátů ve dnech 23. a 25. srpna 2022 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu