Design Cabinet CZ

20.06. 2019 - 14.08. 2019

Petr Hůza - Teď a tady

Výstavy

V Domě porcelánu s modrou krví v Dubí probíhá do 14. srpna výstava porcelánu designéra MgA. Petra Hůzy.

Petr Hůza (*1974) patří mezi současné výtvarné autory a designéry, jejichž renomé přesáhlo hranice České republiky. Jeho tvorba se zaměřuje na zdánlivě banální věci a předměty běžné potřeby, které bez ztráty estetické a funkční kvality transformuje pomocí imaginární naivní ilustrace na nositele emoce či sdělení. Poetickou formou pomocí grafické zkratky dodává dějům a každodenním situacím dvojznačnost a naráží na základní schopnosti komunikace a dorozumění.

Petr Hůza je také autor úzce spjatý z městem Dubí. Vystudoval obor Design keramiky v ateliéru doc. Pavla Jarkovského na FUD UJEP v Ústí nad Labem, který má dodnes své zázemí v Dubí na odloučeném pracovišti v Tovární ulici.  Ještě během studií a i po jejich ukončení se do Dubí vracel jako účastník malířských i hrnkových Mezinárodních porcelánových sympozií Českého porcelánu, a.s. S některými z jeho prací vzešlých ze sympozií, se naši návštěvníci již setkali v Domě porcelánu s modrou krví, kde tvoří součást stálé expozice.

Petr Hůza absolvoval řadu zahraničních stáží a od roku 2008 zastává pozici vedoucího oboru Grafická tvorba – multimédia na Katedře výtvarné kultury a textilní tvorby PF Univerzity Hradec Králové. Zastoupen ve sbírkách UPM Praha, Alšova Jihočeská galerie, Bechyně, Mino - Japonsko.

 

Dům s modrou krví, Tovární 15, Dubí

Otevřeno: po-pá 8-17 hod., so 8-14 hod.

Autobusová zastávka Dubí, porcelánka, kde staví autobusy příměstské hromadné dopravy číslo 489, 490492 a 494

Více informací na www.infocentrum-dubi.cz

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu