Design Cabinet CZ

10.11. 2023 - 11.02. 2024

Petr Stanický/ Místa paměti a Rozhraní

Výstavy

Sklo na pomezí sochařství, designu a architektury

Mezinárodně uznávaný umělec Petr Stanický (1975) působí jako vedoucí ateliéru Sklo – prostor – objekt na Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, který před 15 lety spoluzakládal. Studoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze u Kurta Gebauera, Mariana Karla a Jiřího Beránka, jenž zásadně ovlivnil jeho pohled na sochařství. Následovalo postgraduální studium na New York Academy of Art. Ve své nejnovější tvorbě pracuje se skleněnými objekty na pomezí sochy, architektury a designu. Zajímá ho vztah člověka k prostoru a architektuře.

V Roudnici nad Labem prezentuje do 11. 2. 2024  v Galerii moderního umění výstavu  Místa paměti a v bývalém klášteře augustiniánů kanovníků Rozhraní

Petr Stanický se dlouhodobě zaměřuje na práci se sklem. S tímto křehkým materiálem zachází jako s univerzální hmotou, s jejíž pomocí vytváří složité prostorové objekty a instalace. Jeho současná tvorba se pohybuje na rozhraní volného sochařství, architektury a designu. Byla to právě architektura, která Stanického přivedla do roudnické galerie. A zároveň do středověkých prostor nedalekého augustiniánského kláštera.

Autor chtěl proměnit barokní genius loci galerie v místo, kde se setkávají historické formy s těmi současnými. Do původního konceptu výstavy se záhy vkradla myšlenka rozšířit ji do dalších prostor historické Roudnice. Skleněné objekty Petra Stanického tak naplnily jak velkorysou budovu bývalé zámecké jízdárny, tak oproštěnou architekturu gotické kapitulní síně a ambitů. Výsledkem jsou dvě minimalistické, a přitom velmi působivé prezentace vystavěné na několika monumentálních objektech ze skla a oceli, doplněných závěsnými skleněnými obrazy. „Prostor je pro mne nejvíc. Ta dlouhá zaklenutá jízdárna bude scénou, ve které budou syrové krystalické tvary mých objektů kontrastovat s měkkostí a rytmičností okolí. Prostor prolomím svými obrazy, které prezentují vstupy do dalších krajin a architektur. Navíc je tady gotický klášterní prostor křížové chodby, které bych se chtěl dotknout ještě subtilněji – světlem, linií, zakřivením prostoru. Je to výzva,“ říká Petr Stanický.

Nejnovější objekty Petra Stanického lze připodobnit k průhledům či transparentním světům. Jsou založené na materiálové kvalitě skla a oceli, hře s geometrií a na optickém účinku zmnožení vrstev. Jsou plné protikladů. Geometrický řád v nich podléhá hravosti. Zdánlivá dokonalost jde ruku v ruce se záměrnými materiálovými či technickými „nedostatky“. Ty odkazují k motivu fyzické pomíjivosti a tím také k člověku: Samozřejmě je pro mě figura a její měřítko a způsob procházení a vnímání prostoru naprosto zásadní. Vlastně figura je v mé práci přítomna, i když je zdánlivě neviditelná.

Klíčový je motiv zkreslení a deformace reality. Jemu podléhá i dominanta galerijní výstavy, Trám (2019, sklo, ocel), jenž vyvolává pocit absence fyzikálních zákonů. Středobodem autorovy intervence v klášteře je Sloup (2023, sklo, kov), pracující s médiem kmitajícího laseru. Toto dílo na pomezí multimediální instalace a sochařské realizace vzniklo přímo pro prostor kapitulní síně. Jako jediný z vystavených objektů má v sobě zakódovaný silný spirituální kontext. „Baví mě ale i vztah hrubosti a syrovosti, který v běžné společnosti platí za nepřijatelný,“ podotýká autor.

 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Místa paměti: otevřeno út–ne /10–17h

bývalý klášter augustiniánů kanovníků v Roudnici nad Labem

Rozhraní: otevřeno po předchozí domluvě na tel. 735 718 210

 

více na www.galerieroudnice.cz a www.farnostroudnice.cz

 

 

 

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu