Design Cabinet CZ

17.02. 2021 - 27.02. 2021

Plzeňský ateliér Keramický design vystavuje bakalářky a diplomky roku 2020

Výstavy

Téměř do konce února je ve výlohách plzeňské Galerie Ladislava Sutnara k vidění výstava ateliéru Keramický design Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara.

Výstava nabízí jak milovníkům umění, tak i kolemjdoucím vysoce kvalitní absolventské práce, v nichž se produktový design mísí s uměleckými objekty a s lehkostí stvrzuje současné postavení tohoto oboru mezi ostatními uměleckými formami. 

Díla vystavujících studentů, vzniklá pod vedením doc. MgA. Gabriela Vacha, jsou svým způsobem jedinečnými příklady mistrovství sochařských dovedností a techniky těchto mladých umělců, a potvrzují jejich talent vyjadřovat myšlenky v tvarech a prostorových kompozicích.

„Studenti posledních ročníků bakalářského i magisterského studia přišli vloni o možnost ukázat své závěrečné práce veřejnosti. O tom, co vystavit v Galerii Ladislava Sutnara, tak nebylo potřeba dlouze přemýšlet. Bohužel v situaci, kdy bylo jasné, že dveře galerie zůstanou zavřené, jsme museli trochu improvizovat. Chtěli jsme zprostředkovat co nejautentičtější zážitek z děl samotných. Nabízená forma virtuální prohlídky ve 3D nám nepřišla použitelná, zvlášť ne pro menší realizace a design,“ upozorňuje vedoucí ateliéru Gabriel Vach.

Umělci se proto rozhodli využít výhradně výloh galerie, aby alespoň kolemjdoucím a návštěvníkům centra Plzně poskytli možnost prohlédnout si práce studentů na vlastní oči.

Dokončování bakalářských a diplomových prací v uplynulém roce rozhodně nebylo lehké. K obtížím spojeným s tvůrčím procesem se přidaly problémy způsobené první vlnou pandemie. Na vystavených objektech to však není znát. Za sklem výloh jsou tak k vidění autentická, zdravě sebejistá díla mladých tvůrců a reprezentativní prostor galerie tento dojem jen zesiluje.

Vystavující studenti a absolventi ateliéru Keramický design: Michaela Braun, Jakub Kapr, Kateřina Kopecká, Karolína Ester Kudláčková, Tomáš Matějka, Viktorie Nácalová, Nonna Postolenko-Lorenz a Karla Voláková

Foto: Alex Dyma         

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu