Design Cabinet CZ

11.05. 2018 - 17.06. 2018

Přetlak

Výstavy

Kurátorský výběr nejlepších prací studentů vysoké školy uměleckoprůmyslové 2016–2017

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze (UMPRUM) prohlubuje spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze (UPM). V nově zrekonstruovaných muzejních prostorách představuje nejlepších 24 prací studentů za poslední dva roky. Zastoupeny zde jsou všechny ateliéry včetně anglického programu Visual Arts a Katedry teorie a dějin umění.

Instalace i zvolené práce sledují strukturu školy po katedrách a ateliérech. Sály prostupuje modrý živoucí objekt, textilní stěna, ze které vystupují a vtahují se informace o výstavě a škole. Objekt pulsující přetlakem kreativní energie, pracuje s expanzí a deformací a je hlavním principem vizuální stránky výstavy.

 

Kurátoři vybírali z 80 prací doporučených jednotlivými ateliéry a katedrami. Zaměřili se na věci, které mají smysluplný a přímý vypovídající charakter, jsou srozumitelné a jasné divákovi už na první pohled. Jmenovat můžeme zavlažovací stěnu pro rostliny Amálie Koppové, plán utopického azylového města Tomáše Nováčka, elektrobus Darka Zahálky nebo vějíře Anny Ročňové, která pracuje s kombinací přírodních materiálů a vyjetého oleje. Jsou zde zastoupeny i teamové práce, jako projekt Pivovar Ateliéru tvorby písma a typografie.
 

K příležitosti výstavy je zároveň vydán katalog podrobně seznamující s jednotlivými pracemi. Kromě řady informací o spolupráci školy s muzeem a jednotlivých exponátech, zde hrají významnou roli i samotní mladí autoři. Ti vystupují na fotografiích ve spojitosti s předměty, které je inspirovaly. Autorem těchto fotografií a netradiční koncepce představení jednotlivých studentů je Peter Fabo ve spolupráci se studenty Cindy Kutíkovou a Jiřím Mockem. Tito dva posluchači Ateliéru grafického designu a vizuální komunikace zároveň zpracovali i výstavní katalog.

 

O spolupráci UMPRUM a UPM

 

Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze a Uměleckoprůmyslové museum v Praze váže dlouhá historie začínající už v momentě jejich založení v roce 1885. Intenzita vzájemné spolupráce byla ovlivňována společenskou atmosférou i historickými a politickými událostmi.

V loňském roce bylo mezi oběma institucemi podepsáno memorandum o spolupráci, které má podpořit sounáležitost a vzájemnou podporu obou institucí. Po sedmi letech se také do prostor nově rekonstruovaného Uměleckoprůmyslového musea vrací tradice pořádání bilančních výstav studentů UMPRUM.

 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 17. listopadu 2, Praha 1
Otevřeno: úterý 10–20 hodin, středa až neděle 10–18 hodin 
 

Více informací o výstavě, škole a spolupráci s muzeem v příloze a na www.umprum.cz

 

Připojené obrázky

Připojené soubory

  • tz - (19 kB)

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství