Design Cabinet CZ

07.11. 2022 - 07.11. 2022

Síň slávy Národní ceny za studentský design 2022 – prof. akad. arch. Jan Fišer

Soutěže

Do Síně slávy Národní ceny za studentský design nominovali letos studenti a absolventi Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem za rozvoj a edukaci na poli architektury a designu, za založení a dlouhodobé vedení ateliéru Designu interiéru na Fakultě umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a za výchovu několika generací dnes úspěšných designérů a architektů prof. akad arch. Jana Fišera.

Rádi bychom nominovali pana prof. ak. arch. Jana Fišera do Síně slávy Národní cena za studentský design. Pan profesor Fišer založil a vedl Ateliér designu interiéru v Ústí nad Labem po dobu bezmála dvaceti let a on sám dosáhl nemalých úspěchů jak na poli designu, tak architektury. Je autorem ikonických budov, ale i pro mnoho z nás otcem designu jako takového. Na FUD UJEP vychoval několik generací úspěšných designérů.

Pro jeho vždy taktní chování a upřímné vedení si ho všichni jeho absolventi i studenti velmi váží a obdivují. V rámci rozloučení s jeho působením na univerzitě Jana Evangelisty Purkyně byla uspořádána oslava, které se zúčastnilo takřka padesát studentů, kolegů a profesorů. Jako ateliér se proto domníváme, že pan profesor Fišer se zasloužil velkým dílem o rozvoj a edukaci na poli architektury i designu. Před měsícem vydala univerzita Jana Evangelisty Purkyně biografii pana profesora s názvem 50xF Architekt Jan Fišer (editorem a autorem několika textů je doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D, jehož text životopisu pana Fišera, s úctou, přikládáme v příloze) společně s jeho celoživotní prací ať na poli architektury i edukace. V příloze tohoto emailu najdete jeho životopis, který dokládá jeho působení.
Mějte se krásně!
S pozdravem a úctou
Jana Brandtlová a Eva Opltová

 

Život Jana Fišera v datech

1959 – 1963  Střední průmyslová škola stavební

1963 – 1965  Povinná vojenská služba

1965 – 1971  Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze, Ateliér architektury a výstavnictví. (prof. A. Benš, prof. P. Smetana, prof. J. Svoboda)

11971 – 1972  Svobodné povolání při ČFVU, architekt

1972 – 1973  Ateliér Investis Praha

1973 – 1978  Spojprojekt Praha (autorský kolektiv J. Eisenreich, J Malátek, I. Loos, V. Aulický, J. Fišer)

1978 – 1990  Svobodné povolání při ČFVU, vlastní ateliér

1991  Zakládající člen České komory architektů, Obce architektů a Asociace interiérových architektů

1991  Spolupráce s firmou Hochtief, Essen, Německo

1990 – 1996  Vedoucí Ateliéru architektury a výstavnictví, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Praha

1991  Habilitace na docenta

1992  Habilitace na profesora

1996 – 2005  Hlavní architekt studia Archikon

2005  Fakulta umění a designu UJEP, Ústí nad Labem, vedoucí ateliéru katedry Design

2009  Fakulta architektury ČVUT, Ústav designu, vedoucí ateliéru

2011  Člen oborové rady Ustav průmyslového designu FA ČVUT, Praha

2011  Člen umělecké rady Fakulty umění a designu UJEP, Ústí nad Labem

2014  Člen umělecké rady Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU,  Plzeň

2015 – 2020 Člen akademie České komory architektů, ceny za architekturu

2017 -  Národní akreditační úřad, hodnotitel

 

Jako prvního člena Síně slávy (zvláštní ceny) vybrali v roce 2015 studenti a absolventi uměleckých škol pedagoga, vedoucího Ateliéru keramiky této fakulty a zakladatele keramického pracoviště v Dubí doc. akad. soch. Pavla Jarkovského. V roce 2021 byl do Síně slávy uveden českými a slovenskými absolventy keramických oborů post memoriam ing. Vladimír Feix.

Coronavirová pandemie způsobila, že jsme nemohli předat diplomy předchozím laureátům, což jsme napravili letos na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v plzeňském DEPO2015. Na pódiu se tak sešli doc. Pavel Jarkovský, prof. Jan Fišer a syn ing. Vladimíra Feixe.  

Lenka Žižková

Foto: Pavlína Lindová 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu