Design Cabinet CZ

02.09. 2019 - 30.09. 2019

Soutěž The Kitchen Masters

Soutěže

Soutěž The Kitchen Masters je soutěž pořádaná společností AB Electrolux, jejímž cílem je vybrat nejlepší návrhy kuchyňského designu vytvořené profesionálními kuchyňskými designéry v kategorii „Vestavěná/instalovaná kuchyně“, jak je podrobněji popsáno na webové stránce soutěže https://kitchendesign.aeg.com.

Soutěž je určena pouze pro profesionální kuchyňské designéry, kteří k 30. září 2019 mají sídlo v některém z členských státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru, kteří (i) ve svých kuchyňských návrzích použijí spotřebiče AEG a (ii) jsou právnické osoby, tj. firmy v jakékoli formě, jejichž základní kapitál vlastní jedna nebo více právnických nebo fyzických osob starších 18 let. Vezměte prosím na vědomí, že i když je jako vítěz Soutěže vybrána právnická osoba, cenu může využít pouze jedna fyzická osoba zvolená takovou právnickou osobou.

Registrace

Registrace je bezplatná a provádí se prostřednictvím webové stránky. (https://kitchendesign.aeg.com/create-a-submission/?lang=cs). Účastníci mohou do Soutěže přihlásit více než jeden příspěvek.

Kritéria hodnocení

Porota vyhodnotí soutěžní příspěvky na základě jejich kreativity a designu. Zaměří se zejména na aspekt „zostření smyslů“, tj. zda kuchyňský design dokáže navodit u uživatele nadšení z vaření a přípravy pokrmů.

Pravidla lokálního kola soutěže a ceny

Každý účastník Soutěže, který se do Soutěže zaregistruje v rámci České republiky, se automaticky stává i účastníkem lokálního kola Soutěže, v rámci kterého odborná porota složená ze zástupců společnosti ELECTROLUX, s.r.o., IČO: 18631975, se sídlem Budějovická 778/3, 140 21, Praha 4, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 2461(dále jen „pořadatel lokálního kola“) vybere tři vítězné české návrhy, které získají následující ceny:

1.cena – voucher na 40 000 Kč pro nákup kuchyňských spotřebičů AEG

2.cena – voucher na 30 000 Kč pro nákup kuchyňských spotřebičů AEG

3.cena – voucher na 20 000 Kč pro nákup kuchyňských spotřebičů AEG

 

Více informací na: https://newsroom.electrolux.com/cz/aeg-vas-zve-do-souteze-profesionalniho-kuchynskeho-designu/

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu