Design Cabinet CZ

19.03. 2017 - 19.03. 2017

Světový fenomén – megatrend

Festivaly a veletrhy

V Evropě skončily dvě obrovské nábytkové výstavy mezinárodního charakteru. Motto té první, imm cologne, znělo: megatrendy. Odvolává se na stejnojmennou publikaci Ursuly Geismann ze Svazu německého nábytkářského průmyslu, která pro tuto kolínskou výstavu definovala 11 aktuálních megatrendů. To jsou dlouhodobé a zásadní společenské jevy generující atraktivní předmět zájmu všech novinářů – krátkodobé trendy.

 

Individualizace

 

Vliv tohoto megatrendu cítíme všichni. Tradiční rytmus života: narození, škola, vzdělání, povolání, svatba, děti, důchod je pasé. Život je rozdělen na menší úseky. Dvou- a třínásobná svatba není ničím mimořádným. Mnozí znova zakládají nové vztahy, aby zhmotnili měnící představy o životě. Nové rodiny připomínají patchwork.

Zmizel jednotný pohled na oblast módy včetně účesů. Muži si holí lebky, ale také nosí tupé, ženy si barví vlasy na modro i na červeno. Totéž potkalo hudební a literární žánry i ostatní umění. Diverzifikace produktů a služeb existuje ve všech životních etapách. Základ potřeby individuality spočívá v naší povaze a kultuře. Toužíme po svobodě a sebeurčení. Společně se svobodou kráčí blahobyt. Ten vede k individualizaci životního stylu a konzumu.

Megatrend individualizace má velký vliv i v ekonomické rovině. Rostou požadavky na produkty. Trh už není masa, ale individuum. Místo individuální masové komunikace nastupuje masová individuální komunikace se specifickými nároky. To generuje boom značek a produktů. I v interiéru se dějí velké věci. Monotónní vybavování domácností je pasé.

 

Zdraví

 

Zdraví není jen opak nemoci, ale uvědomění si vlastní životní energie. Tím se medicína posunula od akutního procesu opravy po širokou prevenci. Sportovní aktivity zpravidla doplňuje obrovská nabídka měřicích přístrojů a prostředků a při nákupu potravin hledáme informaci o obsahu minerálů a vitamínů.

Ve spojení s počítadlem kalorií lze připravit individuální výživový plán. Dýchací přístroje a zařízení proti chrápání ovlivňují kvalitu spánku, ke zdravému probuzení přispěje budík se simulovaným východem slunce. Ústní hygienu vylepšují vedle sofistikovaných kartáčků také personalizovaná doporučení dentistů a články o hygieně, fitness a wellness zaplňují stránky mnohých magazínů.

 

Ženský faktor

 

V posledních letech se ženy více vzdělávají a v některých regionech v tom smyslu dokonce předběhly muže. Tradiční role matky a hospodyně je vyrovnávána vzděláním a kvalifikací. Pracující matka je dnes běžným jevem. Tomu se přizpůsobuje otevírací doba a zohledňují se požadavky žen na zboží a produkty. Hlídání dětí je samozřejmostí. Těhotenství je odtabuizováno, ženy během něho fungují jako modelky, muži chodí na mateřskou. Všichni vědí, že zvýšené sebevědomí žen a jejich zrovnoprávnění vedou ku prospěchu rodiny.

 

Silver society

 

Lidé se dožívají vyššího věku. Může za to lékařský pokrok, lepší strava a hygiena. Nelze pominout ani význam nových technologií, rychlé komunikace a infrastruktury. Vše působí samostatně i společně. Fungující hospodářství nabízí seniorům lepší finanční zabezpečení, a to generuje zvýšené požadavky na služby a produkty. Životní zkušenosti činí seniory moudrými ale i kritičtějšími. Veřejné vnímání stáří směřuje od dřívější menšiny k budoucí většině. Už teď je stále rostoucí cílová skupina více oslovována reklamou.

Senioři ale nechtějí být stigmatizováni. Chtějí si zachovat autonomii v oblékání, volnočasových aktivitách i v bydlení. V 70 letech nemění prudce vkus, ale požadavky. Dle názorů Němců nastává stáří ve věku 77 let, u Američanů až o 3 roky později. Pocit stáří je posunut o 10–20 let za biologický věk. Senioři se cítí mladší, jsou šťastni a chtějí co nejdéle zůstat v rodinném prostředí. Otázka domova pro seniory je jim cizí. Chtějí si udržet svůj životní styl ve vlastních čtyřech stěnách.

 

Megatrendy v našem životě zřejmě hrají větší roli, než si uvědomujeme, a právě velké nábytkové výstavy jsou vhodnou platformou jejich prezentace.

Zdroj: Ursula Geismann: Megatrends.Verband der Deutschen Möbelindustrie. 2016

 

Ludvika Kanická

 

Převzato z časopisu Dřevařský magazín 7-8/2016

Foto: autorka

www.drevmag.com

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství