Design Cabinet CZ

27.06. 2019 - 01.07. 2019

Termín přihlášek do Národní ceny za studentský design 2019 prodloužen do 30. 6. 2019!

Soutěže

Jaké práce se mohou hlásit?
 

Do Národní ceny za studentský design 2019 se mohou přihlásit jakékoliv studentské práce z nejširšího spektra zahrnutého pod termínem produktový design a industriální (například nábytek pro interiéry a exteriéry, interiérové doplňky, sklo, keramika, svítidla, stolovací prvky, varné nádobí apod.), strojní zařízení, přístroje, nářadí, zdravotnická technika, předměty pro handicapované, transportní design, industriální design, zemědělská technika, textilní a oděvní design, obuv, doplňky, šperk, sportovní potřeby, hračky, didaktické potřeby, hobby, obaly s důrazem na konstrukci, řešení soukromých i veřejných interiérů atd., které vznikly po 1. lednu 2016, a které nebyly přihlášeny do některého z předchozích ročníků Národní ceny za studentský design. 

Soutěže se mohou zúčastnit studenti univerzit, vysokých škol, vyšších a středních odborných škol, kteří ukončili studium nejpozději v letním semestru 2019, za své školy nebo za sebe. Přijímány jsou jak práce českých, tak zahraničních studentů.

Soutěž je anonymní. Práce hodnotí tři na sobě nezávislé poroty.

Registrační poplatek za jednotlivou přihlášenou práci je 1 000 Kč nebo 45 Eur.

 

Co budete potřebovat? 

 

Dodržujte doporučené velikosti obrazových příloh! Jinak se nahrávání přetuší a práce nebudou přístupné! 

Před vlastním přihlašováním práce si připravte níže uvedené podklady (s výjimkou názvů obrazových příloh a názvu souboru posteru nesmí být nikde uvedeny jakékoliv údaje, které by mohly identifikovat autora!):

 • Elektronickou verzi prezentačního plakátu (posteru); JPG o rozměru delší strany posteru 2500 – 3500 px, v rozlišení 300 dpi, maximální velikost souboru 15MB; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 - 9 a _, bez mezer a diakritiky!):
  příjmení_jméno_PO.jpg

 • maximálně 8 obrazových příloh; JPG, rozměr delší strany min. 1500 a max. 3000 px; formát názvu souboru (povolené znaky jsou A - Z, a - z, 0 – 9 a _, bez mezer a diakritiky!):
  příjmení_jméno_01.jpg
  příjmení_jméno_02.jpg

 • název díla a podtitulek (a to i v angličtině) a krátká anotace (rozsah cca 300 až 1500 znaků) a její překlad do angličtiny;

 • pokud je práce objekt, pak poskytněte informaci o rozměrech, hmotnosti (brutto + netto) a popis použitých materiálů;

 • podáváte-li práci přes školu, zjistěte si, zda (a jakým způsobem) bude škola úplně nebo alespoň částečně proplácet registrační příspěvek;

 

Jak dílo přihlásit?

 

Navštivte do půlnoci z 30. června na 1. července 2019 webové stránky soutěže(www.studentskydesign.cz), kde vyplňte veškeré potřebné údaje. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte e-mailem (info@designcabinet.cz; zizkova@designcabinet.cz) či na tel. č.+ 420 733 155 985.

 

Co dál?

 

Po ukončení přihlášek dostanou studenti nebo školy registrační čísla a faktury k zaplacení registračního poplatku (registrační čísla budou shodná s číslem faktur). 

O dalším průběhu soutěže (postup do národního kola a s ním spojené odevzdávání fyzických prací a vytištěných posterů) budete dále informováni e-mailem z Design Cabinetu CZ (zizkova@designcabinet.cz;info@designcabinet.cz) a Nadace SUTNAR-NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH).

 

Důležité termíny

 

 • 30. června 2019: uzavření registračního formuláře - do této doby je možné přihlášky a přílohy editovat; 

 • 5. září 2019: zasedání mezinárodní poroty; 

 • 11. listopadu – 21. listopadu 2019: výstava vybraných nominovaných a oceněných prací Nový (z)boží! v DEPO2015 v Plzni

 • 14. listopadu 2019: vyhlášení výsledků soutěže v DEPO2015 v Plzni 

 • 26. listopadu – 6. prosince 2019: výstava oceněných a vybraných nominovaných prací v atriu Fakulty architektury ČVUT v Praze. 


Soutěž vypisují Design Cabinet CZ, z. s., Nadace SUTNAR – NADACE RADOSLAVA A ELAINE SUTNAROVÝCH a kreativní prostor a inkubátor DEPO2015.

Více informací v přílohách a na:http://studentskydesign.cz;http://www.designcabiet.cz

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu