Design Cabinet CZ

30.04. 2009 - 15.06. 2009

Umělecké sklo a sklářský design

Výstavy

30. dubna 2009 bude v prostoru Designshopu pražského DOX – Centra současného umění zahájena výstava uměleckého skla a sklářského designu, na které jsou zastoupeni tito čtyři autoři: Zdeněk Lhotský, Oldřich Plíva, Rebeca Huerta Viga a Martin Hlubuček./Úvodní slovo: Mgr. Milan Hlaveš, kurátor sbírky současného skla a keramiky, Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze.

Zdeněk Lhotský (*1956) se na této výstavě prezentuje jako autor designu nádob, pokrytých malbou černých dekorů. Střídání bílých a černých ornamentů, prostřednictvím kterých vytváří jejich série, nabízí bezpočet různých kombinací. Použitím jednoduchých geometrických forem, principů a obrazců, využívá efektů manipulace s vizuálními podněty a jejich opakováním vytváří dojem povrchového chvění. Přestože design dekorů opírá o pravidelný rytmus a geometrický charakter, realizuje všechny technikou ručně malovaného skla, čímž se vyhýbá strojní přesnosti. Studio Lhotský, ve kterém tyto vázy vznikají, se do povědomí veřejnosti dostalo především díky spolupráci s dalšími umělci, jejichž tvorba se soustředí na techniku taveného skla a náročné realizace děl do architektury.


Oldřich Plíva (*1946); vystavoval na dlouhé řadě výstav v České republice i v zahraničí, jeho díla jsou zastoupena v mnoha významných veřejných a soukromých sbírkách. V kontextu sklářské umělecké tvorby představuje zcela solitérní a vyhraněný přístup v pojetí autorského skla. Filozofický obsah, úsporné pojetí tvaru, promyšlená práce se strukturou povrchů a zřetelná nenápadnost jsou společnými jmenovateli všech jeho skleněných plastik.


Rebeca Huerta Viga (*1982); zdánlivá jednoduchost jejích objektů představuje zhmotnění celé řady možných významů. Promyšlené proporce, objem, pevnost a stavba spolu nacházejí zákonitou vyváženost, odráží symetričnost a harmonii přírodních jevů. V okouzlujícím spektru tvarů autorka naznačuje tajemství a souvislosti se světem člověka. Tavená plastika v jejím pojetí vzniká na základě důkladné rozvahy a postupné tvarové redukce - jako objekty se svou vnitřní logikou a energií, jejichž nenápadná totemická přítomnost vznáší řadu interpretací.


Martin Hlubuček (*1974); jeho práce jsou názorným příkladem často volné hranice mezi designovou a originální uměleckou tvorbou. Ačkoliv je nepochybně možné použít skleněné nádoby i účelově, překračují výrazně hranici funkčnosti směrem k předmětu v poloze uměleckého objektu. Svým charakterem tajemného „oltářního" předmětu mohou vstoupit do architektonického prostoru interiéru ne jako doplňky, ale jako zásadní elementy, soustřeďující k sobě pozornost a vytvářející atmosféru místa.

 

DOX - Centrum současného umění
Osadní 34, 170 00 Praha 7
Po 10.00-18.00, Út zavřeno, St-Pá 11.00-19.00, So-Ne 10.00-18.00
Designshop, designshop@doxprague.org, tel.: +420 608 658 587

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu