Design Cabinet CZ

15.03. 2022 - 09.04. 2022

Understanding. Art & Research

Výstavy

V Galerii UM v budově Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze na náměstí Jana Palacha 80 se představuje do 9. dubna 2022 vídeňská Univerzita užitého umění(Universität für angewandte Kunst Wien) s projektem Understanding. Art & Research (Chápání umění a výzkumu). Netradiční expozice nabízí současný pohled na umělecké a umělecko-výzkumné projekty. 

 

Expozici tvoří jedenáct uměleckých výzkumných projektů, které odkazují na vznik životního prostředí, překračují vžité limity jeho vnímání nebo prostě jen vzbuzují zvědavost. V oblasti zájmu je věda, umění, design i architektura. Pro téma výstavy je důležitý kontext změny, nestačí tedy pouze pochopit objekt, ale je třeba pochopit také situaci a proces změny.

 

Jednou z prací, která demonstruje proces změny, je instalace tx-mirror Martina Reinharta a Virgila Widricha. Jejich zrcadlo pracuje se změněným načasováním promítání živě snímaného obrazu, tedy s prohozením časové a prostorové osy, což poskytuje vhled do nové reality. Instalace je také poctou polskému umělci Zbigniewu Rybczynskému. 

 

Druhý projekt Energy Flows, který vznikl ve spolupráci UMPRUM a katedry Structural Design and Timber Engineering TU Vídeň, se zabývá přímo změnami: „měří“ je a „přepisuje“ do dat. Instalace představuje jakýsi mikrokosmos, v němž jsou zaznamenávány změny klimatu, jako například teplota a vlhkost. Tato data jsou pak vizualizována a promítána na stěny, aby znázornila tok energie daného místa. Jeho změny jsou pak demonstrovány na voskových modelech korálových útesů. 

 

Dále budou představeny dvě prezentace uměleckého výzkumného dua Anderwald + Grond, které se zabývají závratěmi. Ve svém projektu "umělecký výzkum zkoumá roli závratě v umění a umělecké praxi, ve filozofii a v kulturních a přírodních vědách. Zkoumáním niterné zkušenosti závratě i její reflexe se mezioborový umělecký výzkum zabývá závratí v jejím fyzickém, mentálním a metaforickém smyslu

 

Naše vnímání světa není pevně dané, ale je otevřené novým způsobům chápání. Práce, které představí Galerie UM, o tom přesně vypovídají. 

 

Výstava byla doposud k vidění na Novém Zélandu, v Singapuru, Vídni, Los Angeles, Tokiu a Šanghaji 

 

Vystavené projekty


Co-corporeality – Barbara Imhof, Daniela Mitterberger, Tiziano Derme.
Contingent Agencies – Nikolaus Gansterer.
Curiouser and curiouser, cried Alice – Anab Jain, Time’s Up
 
The Museum of Lost Technologies - Ebru Kurbak
DEMEDARTS Dementia. Empathy. Education. Arts. - Ruth Mateus-Berr
Navigating Dizziness Together - 
Ruth Anderwald, Leonhard Grond
Neuromatic Game Art - Margarete Jahrman
Radical Matter - Martin Reinhart, Virgil Widrich

Reflecting Oil – Ernst Logar.
The Anthropocene Surge – Michael Wagreich, Katrin Hornek

Vibrant Fields - Zeynep Aksöz, Mark Balzar, Bernhard Sommer
Audio-vizuální dokumentace projektu: Ethan Vincent

 

Více informací v příloze a na www.umprum.cz

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu