Design Cabinet CZ

22.07. 2023 - 20.08. 2023

Vladimír Kovařík Hra na hranici

Výstavy

Ve zlínské krajské galerii 14|15 Baťově institutu se do 20. srpna 2023 prezentuje výstava sochaře a designéra Vladimíra Kovaříka Hra na hranici.

Výstava výtvarníka a pedagoga Vladimíra Kovaříka v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně zkoumává šíři a pestrost jeho všestranné tvorby, oscilující mezi póly užitého a volného umění, od produktového a grafického designu až po malbu a sochařské objekty.

představuje vedle sebe záměrně bez jasně vymezených hranic zdánlivě protichůdné artefakty z oblasti volného umění (objekt, malba a grafika) a užitého umění (grafický a produktový design). I přes rozdílnost těchto tvůrčích disciplín lze sledovat řadu společných charakteristik, jako je preference některých barevných odstínů, minimalistických kontrastů, vztah ke geometrii a přirozeným vlastnostem materiálu. Toto netradiční schéma tak ukazuje na často až nečekané příklady jejich konvergence a vzájemné inspirace, u nichž neschází ani prvek hry či nadsázky.

Na rozdíl od volné umělecké tvorby je práce designéra svázaná řadou pravidel a norem, které do určité míry předem formují jeho práci. Proto je jeho činnost někdy doslova hrou na hranici myslitelného a možného. Další z „nevýhod“ designérovy práce spočívá v tom, že často zůstává anonymní, v tiché službě účelu, ať už se jedná o prodejní stojany, mobiliář nebo obaly na nápoje. Snad i proto je dodnes mnohým neznáma a touto výstavou poprvé veřejně představena tato poloha činnosti Vladimíra Kovaříka. Jeho volná tvorba byla v uplynulých dekádách úspěšně prezentována v tuzemsku i zahraničí,“ konstatuje kurátor výstavy v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně Vít Jakubíček. Je autorem například skleněné  láhve pro Kofolu a vytvořil několik nárhů nápojových obalů, více než patnáct let spolupracuje s pivovarem Zubr, navrhl logo a knižně upravil množství knih pro nakladatelství Host, pro různé zadavatele navrhl desítky prodejních stojanů a systémů, pro společnost Benjamin vytvořil návrh několik sad dětského nábytku. S jeho designem se běžné setkávají také studenti Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně – od pracovních stolů, výstavních stojanů až po současnou podobu diplomů.

Exponáty ilustrují proces vzniku výrobků od prvních skic reagujících na zadání objednavatele, přes varianty řešení, na jejichž podobu má vliv nejen rozhodnutí samotného designéra, ale také celá řada požadavků definovaných v průběhu přípravy zadavateli, technology výroby, ekonomy a dalšími profesemi, až po finální produkční řešení, s nímž jsme se mohli i jako uživatelé v minulosti setkat.

Tvorba Vladimíra Kovaříka se pohybuje na poli průmyslového, produktového i grafického designu s nutkavou potřebou se realizovat také v oblasti volného umění. „To mu slouží nejen jako prostředek tvůrčí a mentální relaxace, ale také jako zdroj inspirace, což je navíc jedna z charakteristik blízká jeho generaci, která je u dnešní mladé generace spíše raritní. Řada děl má ve svém „genetické kódu“ obsaženo hned několik prvků blízkých designérskému myšlení, ať jde o konstrukci, materiál, strukturu či barevnost,“ doplňuje Vít Jakubíček.

Vladimír Kovařík (*1965)

Design začal studovat počátkem osmdesátých let na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti. Poté pokračoval ve Zlíně na půdě detašované katedry tvarování strojů a nástrojů Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, kde jej pro další tvorbu inspirovala zejména práce v oblasti výtvarné geometrie rozvíjená Františkem Crhákem. Na počátku devadesátých let absolvoval v ateliéru průmyslového designéra Otakara Diblíka. Vedle své designérské tvorby se věnuje volnému umění a pravidelně vystavuje v ČR i zahraničí. Zúčastnil se více než 70 symposií v zemích Visegrádské čtyřky, Neměcku, Rakousku, Finsku nebo Lotyšsku.

Vladimír Kovařík je vedoucím ateliéru Produktového designu na Fakultě multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, který v roce 2006 založil. Opakovaně působí jako lektor na Taiwanu.

Více informací na: https://www.galeriezlin.cz/cs/program/vladimir-kovarik-hra-na-hranici.html

Foto Dalibor Novotný

Krajská galerie výtvarného
umění ve Zlíně
Vavrečkova 7040
760 01 Zlín

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu