Design Cabinet CZ

02.04. 2012 - 02.04. 2012

Vyhraný soudní spor mezi designérem a  firmou. Není šroubovák jako šroubovák! Rozhovor s advokátkou JUDr. Soňou Illner Pajerovou

Výstavy

29. 3. 2012 vynesl Vrchní soud v Praze po 6 letech soudů  Rozsudek ve věci nápravy za neoprávněné užití autorského díla designéra MgA. Kryštofa Nosála firmou NAREX Bystřice, s.r.o., jež jeho dílo užila bez jeho vědomí a způsobem, který by autor, designér Nosál, zcela jistě neschválil.

Paní doktorko, o co v této cause šlo? Proč se mladý designér Kryštof Nosál rozhodl bránit proti velké národní společnosti, jež má téměř monopol na výrobu nářadí v této republice a jméno ve světě? Tušil, co ho čeká?

Kryštof Nosál vyhrál v roce 2004 soutěž pořádanou Design centrem ČR, jež byla vyhlášená firmou NAREX Bystřice s. r.o. Zadáním soutěže bylo najít nové tvarové a výtvarné provedení rukojetí pro šroubováky. Vítězem této soutěže se stal právě Kryštof Nosál, který zvolil černožluté provedení s výrazně zakomponovaným symbolem ve tvaru S, jež mělo nejen své estetické, ale také ergonomické opodstatnění. Výsledný efekt, jenž pak byl použit na více velikostí daného typu šroubováku, tak byl zcela jedinečný a výrazně přispěl k pojetí průmyslového designu jako svébytného designérského oboru.

Kryštof Nosál tedy vyhrál, a co bylo dál?

Firma NAREX Bystřice a autor designu řádně sepsali smlouvu o dílo a jeho užití, včetně domluvy o odměně - a spolupráce započala! Výsledkem byla sériová produkce 2 typů šroubováků. A designer Kryštof Nosál za ně získal v následujícím roce další ocenění Vynikající design 2005 v soutěži Vynikající výrobek roku, což byla soutěž o státní cenu za design vypisovaná Design centrem ČR.
Firma NAREX Bystřice umístila tyto šroubováky i na titulní stránku svého prodejního katalogu, jehož vícejazyčné mutace se rozšířily po celém světě. A Kryštof Nosál mezitím sbíral a sbírá i další mezinárodní a domácí ocenění... 

Zde krásný příběh končí?

Ano, zde krásný příběh končí a začíná příběh navazující, a to je boj o vlastní design.
Katalog firmy vychází v roce 2006 v lednu, a tehdy také autor návrhu Kryštof Nosál zjišťuje, že kromě jeho oceněných designů je zde i další výrobek, který NAREX Bystřice s. r. o. vydává za svůj nový produkt - a opět jde o šroubovák, tentokrát z řady mikrošroubováků v tzv. S linii. Na nich je použit stejný nosný designérský symbol, který umístil ve svém vítězném návrhu v soutěži z roku 2004, tj. výtvarné provedení rukojetí typu T ve firemním označení S- linie!
Autor se zprvu bránil sám, firma s ním však nekomunikovala. Obrátil se tedy na mne. Společně jsme se pokusili domluvit s NAREXEM Bystřice o dalším postupu. Firma odmítla jak dohodu o autorství daného designu, tak dohodu o finančním vyrovnání. Celý spor skončil u Krajského soudu v Praze.

Zde začíná ovšem již příběh jiný ...

Zde začíná příběh hodný označení absurdního dramatu. Autor a designér Kryštof Nosál, který vyhrál soutěž, musí postupně u soudu prvého stupně (Krajský soud v Praze), pak i u odvolacího druhého soudního stupně (Vrchní soud v Praze), a pak znovu, ještě jednou a znovu u obou soudů dokazovat nejen autorství daného vítězného návrhu výrobku, ale také to, že ze strany zažalované firmy došlo k plagiátorství, a jakým způsobem!
Za pomoci důkazů, tzn. katalogů, návrhů z původní soutěže a znaleckých posudků opakovaně prokazujeme, že došlo k neoprávněnému užití autorského díla, byt´jde „pouze" o designérské pojetí šroubováků a jeho symbolu na rukojeti, a že NAREX Bystřice plagiátorsky užil dílo autora bez jeho svolení a vědomí!

Kdo vypracovával znalecké posudky?

Myslím, že velmi důležité bylo opakované zhodnocení znalkyně v oboru PhDr. Ireny Bukáčové, dále designérů a pedagogů doc. Michala Froňka a doc. Jana Němečka, a také kurátora a vedoucího oddělení průmyslového designu Národního technického muzea Praze Mgr. Jiřího Huláka.

Tím snad kausa skončila?

Nikoliv, vše se opakovaně vrací k soudu prvého stupně od soudu Vrchního a kolečko dokazování pokračuje...Kryštof Nosál musí dokazovat nejen to, že je autor, ale i to, že jeho vítězné dílo vytvořil jako jedinečné a zcela původní dílo. Musí bojovat také za to, že je vůbec designér! A musí vyvrátit i o, že není žádný začátečník a má na kontě řadu jiných ocenění za různé produkty, které se s úspěchem stávají exportním artiklem. Podotýkáme, že to, že dílo je autorské a zcela původní a jedinečné, což bylo hlavním důvodem jeho výhry v soutěži vyhlášené Design centrem ČR v roce 2004 pro vyhlašovatele NAREX Bystřice, jež si jej jako vítězné dílo vybral! Což se přeci písemně potvrdilo i v dané smlouvě o dílo předcházející výrobě.

O co jste bojovala vedle toho, aby byl autor uznán autorem?

Bránila jsem autora designu a požadovala po žalovaném NAREXU Bystřice s.r.o. vydání tzv. bezdůvodného obohacení tak, jak ji zákon č. 120/2000 Sb . tzv. „autorský zákon"  umožňuje v případě, kdy je neoprávněně zasaženo do práv autora. Dle § 40 odst.4/ tohoto zákona se jedná o částku rovnající se dvojnásobku odměny, která byla za získání takové licence obvyklá v době neoprávněného nakládání s dílem.
Mohla jsem požadovat i další druhy nápravy, a to od omluvy, stažení díla z prodeje, tak i poskytnutí přiměřeného zadostiučinění ap.

Co výsledek tohoto soudního sporu znamená?

Výsledné šestileté tažení za boj o práva designérů tak v tomto konkrétním případě dnem 29. 3. 2012 skončilo úspěšně. Snad ani nelze popsat věrně argumenty právního zástupce NAREXU Bystřice s. r. o., který mimo jiné po celých 6 let označoval designérské dílo autora Nosála za jakési „ zdobení" na šroubováku a bojoval za práva NAREXU Bystřice v oblasti napodobování a vůbec libovolně volného užívání děl autorů, jež někdy v minulosti kdy oslovili, aby pro ně něco vymysleli. Vždyť i od vás víme, že by se na obzoru mohl objevit podobný spor, pokud by autor chtěl do něho vstoupit.
Je to tedy významný den, zejména pro oblast průmyslového designu, který si postupně vybojovává své místo na výsluní a bude postupně nabývat většího významu po boku již respektovaného designu uměleckého.    

Myslíte, že tento spor už skutečně skončil? Může ještě firma v soudním sporu pokračovat?

Je zde možnost dovolání k Nejvyššímu soudu a přesně stanovené dovolací důvody. V tomto případě je možné, že žalovaná strana si spor prodlouží i o další roky souzení , ale náklady by nejen ještě narostly, ale je otázkou zda by dovolání bylo úspěšné, neb předcházející stupně obou soudů se věci věnovaly opravdu důkladně 6 let ! V každém případě nemá dovolání vliv na již vynesený rozsudek Vrchním soudem v Praze a strana žalovaná bude muset zaplatit i s náklady a úroky vítěznému designérovi částku v řádech statisíců.

Děkujeme za rozhovor.

Lenka Žižková
Foto: Archiv Design centra ČR, Kryštofa Nosála a JUDr. Illner Pajerové

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu