Design Cabinet CZ

12.11. 2013 - 12.11. 2013

Výsledky soutěže o Národní cenu za studentský design 2013

Soutěže

Vítězem se stal Pavel Coufalík z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za autorskou knihu Zlín!

Pavel Coufalík tak mimo prestižního ocenění získal i finanční hodnotu 20 000 Kč od nadačního fondu JUDr. Martina Růžičky, cenu generální ředitelky Českých center (pobyt v některém z Českých center v zahraničí), luxusní hodinky značky Prim firmy ELTON hodinářská, produkty Tescoma s.r.o. a IKEA ČR a dvoutýdenní zápůjčku elektromobilu Smart Electric Drive od firmy E.ON. A samozřejmě si také odnesl symbol soutěže!

Excelentní studentský design 2013

Ocenění Excelentní studentský design 2013 získali Martin Beinhauer, Petr Duba a Martina Žílová z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Věra Kunhartová a Lucie Smyslová z Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Získali produkty firmy Tescoma s.r.o. a IKEA ČR a symbol tohoto ocenění.

Dobrý studentský design 2013

Nositeli ocenění Dobrý studentský design 2013 jsou Eliška Beránková z Vyšší odborné školy grafické v Jihlavě, Ondrej Jankových ze Školy úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislavě a Kristína Kollárovicsová z Vysoké školy výtvarných umení v Bratislavě, Sergej Kuckir a Barbora Šimková z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Adéla Doušová, Václav Mlynář, Jakub Pollág a Antonín Šimon z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Maria Nina Václavková z Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni a Vojtěch Žák z Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Vedle symbolu nakousnuté placičky získali i produkty firmy Tescoma s.r.o. a IKEA ČR.

Zvláštní ceny profesionálních institucí

Zvláštní ceny udělili studentům děkani vzdělávacích institucí, profesionální sdružení, muzea a odborné časopisy.

Cenu Exit Design, kterou uděluje děkan Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem doc. Mgr. Michal Koleček, Ph.D. (30 000 Kč) získala Kristína Kollárovicsová z Vysoké školy výtvaných umení v Bratislavě, ceny Fakulty umění a designu Západočeské univerzity v Plzni představují finanční odměny ve výši 10 000 Kč, 7000 Kč a 3000 Kč - získali je Maria Nina Václavková z Fakulty umění a designu ZČU v Plzni, Denisa Kanderová z Fakulty stavební VUT v Brně a Pavel Průša z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické v Praze. Cena ředitele Ústavu konstruování Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně prof. Ing. Martina Hartla, Ph.D. ve výši 10 000 Kč si odnesl Hynek Svatoš z Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně. Letos byla nově udělena cena děkanky Fakulty multimediálních komunikací UTB Zlín doc. MgA. Jany Janíkové, ArtD. ve výši 5000 Kč. Odnesla si ji Linda Vránová z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Atraktivní cenu ve formě návštěvy milánského týdne designu udělil hlavní partner soutěže, firma Heineken Ondreji Jankových ze Školy úžitkového výtvarnictva Josefa Vydru v Bratislavě.

Generální ředitel NTM Bc. Karel Ksandr tradičně uděluje Cenu Národního technického muzea (což představuje odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč). Získal ji Martin Beinhauer z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze PhDr. Helena Koenigsmarková udělila cenu Nastassii Aleinikavě z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze (cena představuje rovněž odkoupení vybraného exponátu do muzejních sbírek ve výši 10 000 Kč). Cenu ve výši 5000 Kč uděluje také Společnost přátel Uměleckoprůmyslového musea. Tentokrát si ji odnesla Denisa Kanderová z Fakulty stavební VUT v Brně. Další profesionální ocenění získal Martin Beinhauer z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze od Unie profesionálních designérů ČR, zatímco brněnská designérská firma Finezza Design ocenila Martina Foreta z Fakulty výtvarných umění VUT v Brně. Časopis Architekt ocenil v tomto roce práce Lucie Smyslové z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem a Barbory Vinařové a Lucie Valerové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze.

Cenu novinářů si odnesla Věra Kunhartová z Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem. Cena představuje parafrázi na symbol soutěže - bábovičku. I letos to byla bábovka čokoládová a poctivě upečená z klasického těsta!

Partneři soutěže

Letos se staly významnými partnery soutěže firma mmCité, a.s., která nabídla své sídlo v Bílovicích Design Cabinetu CZ k zasedání a hodnocení národní poroty a k prezentaci všech nominovaných prací, společnost Heineken, která nejen významně finančně podpořila letošní ročník Národní ceny za studentský design, ale taktéž zaštítila slavnostní vyhlášení a především následnou afterparty. Společnost ČSOB prostřednictvím prostoru Era svět se stala hlavním partnerem výstavy. Právě v Era světě na Jungmannově náměstí se totiž veřejnosti představily na výstavě Nový (z)boží! všechny oceněné práce.

Soutěž a výstava Nový (z)boží! mohly i letos probíhat jen díky finanční podpoře firem Heineken, DBK Praha, Grund, a.s., Česká centra, Tescoma s.r.o., Jablotron Alarms a.s., Polstrin Design, spol. s.r.o a ČSOB, a.s. / Era svět a materiálové podpoře firem mmCité, a.s., Česká centra, Elton hodinářská, a.s., E.ON, a.s., Finezza Design, IKEA ČR, s.r.o, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Studio Činčera, Tescoma s.r.o., Era svět a UPM. Opět skvělým partnerem tisku i letos byla tiskárna Daniel. Děkujeme!

Lenka Žižková (redakčně upraveno)

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu