Design Cabinet CZ

09.03. 2023 - 18.03. 2023

Výstava Design a transformace: česká krajina

Výstavy

Výstava Design a transformace – Příběhy českého designu 1990-2020 byla významnou součástí kulturních programů pořádaných u příležitosti českého předsednictví v Radě Evropské unie. Připravila ji Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze společně s Moravskou galerií v Brně, Úřadem vlády a dalšími institucemi.

Dvě expozice v belgickém Bruselu představily českou kulturu i průmysl na poli propojujícím politické výrobní a umělecké aspekty. Část v bruselském Design Museu se zaměřila na spletité osudy českého designu a představila jej v politickém a historickém kontextu. Výběr čtrnácti firem zahrnoval jak velké a tradiční producenty, tak relativně mladé, etablující se projekty v pestré škále zastoupených materiálů a oborů. Výběr zvláště u firem velmi dobře ilustroval, jak politické a společenské kontexty mohou ovlivnit výslednou podobu produktů. Dalším sledovaným tématem byla role designu při zkvalitnění současného života lidí i prostředí, ve kterém žijí.

Část v Pražském domě s podnázvem Česká krajina představovala ukázku současné české designérské tvorby, nejen průmyslové, ale především ateliérové. Do výběru byly zahrnuty realizace studentů, absolventů a pedagogů UMPRUM. Z firem byly zastoupeny Amanita Design, BOMMA, Botas/PÁR, Český porcelán, Egoé, Lasvit, Linet, mmcité, Strážnický modrotisk, Prusa3D, Škoda Auto, Textile Mountain a TON.

Druhou neméně významnou část výstavy představuje prezentace šesti animovaných dokumentů, které zpracoval tým mladých autorů a autorek z UMPRUM a Akademie múzických umění v Praze (AMU) pod vedením Michaely Režové z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Snímky byly vytvořeny speciálně u příležitosti výstavy a jsou především impresí a nastíněním příběhu, vize či historie dané značky. Filmové štáby měly možnost proniknout přímo do výroby například skláren Bomma a Lasvit, Průša Research, TON nebo do nitra projektu Textile Mountain.

Autory koncepce byli Daniela Kramerová, Michal Froněk, Jiří Pelcl, Radek Sidun, Terezie Lexová a Štěpán Smetana. Projekt vedl Radek Sidun. Kurátorkami byly Daniela Kramerová, Terezie Lexová, Štěpán Smetana za odborné spolupráce Lady Hubatové-Vackové, Pavly Pauknerové a Kláry Pelouškové.

Projekt byl realizován ve spolupráci s Moravskou galerií v Brně s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a nadace PPF, podniků Škoda Auto a ČEPRO.

Galerie UM umožnila domácímu publiku zažít atmosféru spjatou s prezentací České republiky v rámci předsednictví v Radě EU a představila v únoru a březnu část výstavy s názvem Česká krajina – příběhy českého designu 1990-2020. Z vystavených děl můžeme jmenovat například porcelánové sošky Alegorie covidu Moniky Martykánové, která se nechala inspirovat protipandemickými opatřeními, nebo autorské panely Markéty Jebavé, která tvoří z plstěné vlny českých ovcí. Z vystavujících pedagogů je prezentováno například studio Olgoj Chorchoj a jejich stylové sáňky, nebo Rony Plesl, který je zastoupen sadou nápojového skla pro pivovar Bernard. S výběrem souzní i pro výstavu speciálně navržený mobiliář, který kopíruje reliéf české krajiny.

 

Tomáš Fassati

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu