Design Cabinet CZ

30.11. 2018 - 30.11. 2018

Zvláštní ceny Národní ceny za studentský design 2018 získali …

Soutěže

Reportáž z předávání cen

Cena Exit Design děkana Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pawel Ratajczyk z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za digitální roman Vyraj.              

Digitální román poskytuje osvobozující překročení linearity času vyprávění, protkává obrazové, jazykové a zvukové formy vnímání příběhu tak komplexně, citlivě a přitom přesvědčivě, že rozšíří zorničky a akceleruje fantazii aktivního čtenáře daleko za malou plochu displeje. Autorské písmo vytvořené k vlastnímu mýtu, vrstvení, pohyb slov a linií, změny směrů a dynamiky, zvuky, fotografie a všechny další elementy jsou ve vyvážených poměrech vzájemně se posilujících prvků. Ač starý a chmurný příběh z konce světa, přináší svěží grafické a výtvarné řešení do současnosti.

Doc. Mgr. A. Pavel Mrkus
Děkan Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Autor získal finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a diplom.
Cenu předal PhDr. Jaroslav Polanecký, Ph. D.

 

Cena nakladatelství Albatros Media

Václava Podhráská z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni za autorskou ilustrovanou knihu Tajemný svět jeskyní

Zajímavé a neobvyklé téma zpracované pro děti příjemnou a poutavou formou. Atraktivní a dostatečně vypovídající ilustrace. Po menší úpravě grafiky naprosto vhodné k vydání. Žádná exhibice, prostě poctivá práce.

Ak. soch. Alexandra Horová
Vedoucí výtvarná redaktorka nakladatelství Albatros / Art editor of Albatros Media Publishing House
Autorka získalal: Cena se uděluje za dětskou knihu s originálním, nápaditým zpracováním. Součástí ocenění je příslib vydání.
Cenu předala ak. soch. Alexandra Horová

 

Cena nakladatelství Albatros Media

Soňa Juríková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzita v Plzni za knihu Slabikář - do světa slov knihu.                                                                                                             

Atraktivní kniha, dokonale naplňující současné trendy. Graficky čistá úprava, veselá barevnost, milé ilustrace. Kniha osloví ty z rodičů, kdo sledují knižní trh a vyhledávají kultivované tituly. Otázku didaktické správnosti bude třeba ještě pečlivě posoudit ve spolupráci s odborníky.

Ak. soch. Alexandra Horová
Vedoucí výtvarná redaktorka nakladatelství Albatros
Autorka získala: Cena se uděluje za dětskou knihu s originálním, nápaditým zpracováním. Součástí ocenění je příslib vydání.
Cenu předávala ak. soch. Alexandra Horová

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Pawel Ratajczyk z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za digitální roman Vyraj              

Zdařilý hybrid na pomezí literárního a výtvarného díla, interaktivní grafiky /motion designu a mobilní hry. Za zvláště hodnotnou složku považuji grafické zpracování, převážnou část výtvarného doprovodu a kreativní práce s uživatelským prostředím, především pak nutnost aktivního přístupu ze strany uživatele. Obsahová a dramaturgická stránka sice výrazně nevybočuje ze zažitého standardu, nicméně je sympatické, že reflektuje některé společenské otázky. Nebývale kreativní příspěvek do dané kategorie!

doc. ak. mal. Josef Mištera 
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autor získal finanční odměnu ve výši 8 000 Kč a diplom.
Cenu předal Mgr. Tomáš Chochole, Ph. D.

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Karla Gondeková z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za interaktivní hru Stampic.                                      

Barevně, stylově i herně/obsahově příjemné a hodnotné rozšíření aktuální nabídky pro daný segment. Především neobvykle velký prostor ponechaný kreativitě uživatele je faktor, který produkt posouvá za hranici zažitého spotřebního kánonu.

doc. ak. mal. Josef Mištera
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autorka získala finanční odměnu ve výši 8 000 Kč a diplom.
Cenu předal Mgr. Tomáš Chochole, Ph. D.

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Martin Kadlec, Martina Scholleová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni za práce 100 let češství (Černý humor).                                                                                                   

Nezaujatá sonda do české nátury/identity. Ačkoliv se jedná o práci více autorů, dílo působí mimořádně celistvě. Nelichotivý pohled na českou mentalitu, skrze perspektivu nově nastupující generace, je osvěžujícím prismatem nahlížejícím na historii národa.

doc. ak. mal. Josef Mištera
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autoři získali finanční odměnu ve výši 8 000 Kč a diplomy.
Cenu předal Mgr. Tomáš Chochole, Ph. D.

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Kristina Bártová z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzitu v Plzni za práci Autorský průvodce Praha - místa, bytosti, substance

Autorská publikace, slučující řadu historických/retro prvků/charakteristik. V celkovém vyznění však naprosto autentické a aktuální dílo. Vizuálně dílo navazuje na fenomén samizdatu, lettrismu či vizuální poezie. Obsahově připomíná osobní deníkové zápisky, staropražské pověsti a legendy, ale též poezii Vladimíra Holana či atmosféru Franze Kafky. V součtu však kniha nepůsobí nijak uměle či konstruovaně, ba naopak osobně, upřímně a věrohodně. Vizuální podoba je v naprosté harmonii s významem textu. Výjimečně komplexní a vyzrálé dílo.

doc. ak. mal. Josef Mištera 
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autorka získala finanční odměnu ve výši 8 000 Kč a diplom.
Cenu předal Mgr. Tomáš Chochole, Ph. D.

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Jáchym Bouzek z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha za knihu Nahota

Navazuje na specifický český způsob vyjádření, kde je v humorné zkratce zaobaleno závažné sdělení. To, co v běžném životě člověka zahaluje a skrývá – jeho oblečení, nyní naopak odhaluje člověčí nedostatky a sociální problémy.

doc. ak. mal. Josef Mištera 
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autorka získala finanční odměnu ve výši 8 000 Kč a diplom.
Cenu předal Mgr. Tomáš Chochole, Ph. D.

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Sabina Chalupová z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha za práci Autorská výtvarná technika a její aplikace do vlastních grafických děl (výtvarná technika vznikající lepicími páskami)

V omezení je za určitých okolností možné nalézt bohatství. V soustředění se na vymezené pole je možné nalézt zcela nové cesty. Komplexní průzkum autora této práce ukazuje jak na slepé uličky, tak na specifický a bohatý potenciál využívané techniky. Toto dílo - v pozitivním vyznění - neukazuje plody lopotné práce, ale lopotnou práci jako obdivuhodné dílo, které může vést k různorodým výsledkům.

doc. ak. mal. Josef Mištera                                                                                                                Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni Autorka získala finanční odměnu ve výši 8 000 Kč a diplom.

Cenu předal Mgr.Tomáš Chochole, Ph. D.

 

Cena děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

Denisa Körnerová z Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Praha za autorskou abecedu Ofelie

Ve své kategorii zcela výjimečně důsledná a komplexní práce. Dílo zároveň odkazující na dobré tradice ucelených stylů, odvozovaných od přírodních, matematických či jiných zákonitostí, nikoliv pouze od vlastní intuice či estetického cítění.

doc. ak. mal. Josef Mištera 
Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni
Autorka získala finanční odměnu ve výši 8 000 Kč a diplom.
Cenu předal Mgr. Tomáš Chochole, Ph. D.

 

Cena ředitelky Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Soňa Juríková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzita v Plzni za knihu Slabikář - do světa slov knihu.                                                                                                             

Uměleckoprůmyslové museum uděluje svou cenu za originalitu textů a ilustračního doprovodu. Slabikář obohatí konvolut historických slabikářů 19. a 20. století ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze.

PhDr. Helena Koenigsmarková
Ředitelka Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Autorka získala možnost odkupu díla do sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze.  
Cenu předávala ředitelka UPM PhDr. Helena Koenigsmarková

 

Cena studia Design ATAK

Soňa Juríková z Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzita v Plzni za knihu Slabikář - do světa slov knihu.                                                                                                             

Slabikáře jsou první důležité učebnice každého malého dítěte, které se již první den v lavicích školy cítí jako zodpovědný dospělák. Je tedy nezbytné, abychom využili takového zlomového momentu v životě malého človíčka ke kultivaci nejen jazyka, ale i vizuálního vnímání a estetiky. Dnes více než kdykoliv jindy dříve. Slabikář – do světa slov je hravý, interaktivní a graficky na výborné úrovni, proto si myslíme, že zaslouží pozornost a naše ocenění.

Ing. Milan Vrbík
Vedoucí manažer a designér studia DesignATAK s.r.o
Autorka získala možnost dvoutýdenní placené stáže ve studiu DesignATAK, knihu Kobobook a diplom.                                                                                                                      

 

Cena Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Markéta Blažková ze Střední umělecké škola Ostrava za eco-friendly květináč přímo do záhonu Vypěstuj si.

Výborný nápad, zajímavé výtvarné zpracování obalu, důraz na ekologickou šetrnost, využití recyklovaného materiálu a možnost pěstovat snadno i podomácku byliny, činí z tohoto výrobku produkt, o který by měl být na trhu zájem.

JUDr. Milan Čapek
Předseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového musea
Autorka získala finanční odměnu ve výši 5 000 Kč.
Cenu předal JUDr. Milan Čapek

 

Cena Asociace užité grafiky a grafického designu

Markéta Oličová z Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem za hmatové písmo a piktogramy Tactus Type                                                                                                      

U práce oceňujeme téma jejího zaměření na osoby se zrakovým postižením. Její humánní přesah do společenské sféry, problematiky nevidomých a osob se sníženým zrakem, může posunout možnost jejich komunikace k snazšímu začlenění do společnosti.

Jan Hora, M. A.                
Místopředseda Asociace užité grafiky a grafického designu
Autorka získala finanční odměnu ve výši 3 000 Kč.
Cenu předával Jan Hora, M. A.

 

Více informací o jednotivých pracích na http:www.studentskydesign.cz

Foto: Hana Klust

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu