Design Cabinet CZ

11.09. 2017 - 17.09. 2017

7. mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově

Workshopy a semináře

7. mezinárodní sympozium rytého skla v Kamenickém Šenově se koná od 11.–17. 9. 2017. Budou se na něm podílet téměř dvě desítky výtvarníků a osm studentů zastupujících nejen domácí scénu, ale i evropskou a americkou. Účast na sympoziu je proto považována za vysoce prestižní záležitost. Součástí sympozia jsou kromě sekce určené profesionálům rovněž další sekce řemeslná, určená k propagaci rytého skla veřejnosti. Především k povzbuzení zájmu o ryté sklo jako velmi specifickou technologii typickou pro severočeské sklářství, a především pro Kamenickošenovsko.

V místě sympozia působí také nejstarší sklářská škola v Evropě, která se na akci také podílí, a zde se také část sympozia odehrává. Nejen její studenti mají možnost se seznámit s tvorbou světově známých výtvarníků, ale také se seznámit s mistry rytého skla udržující skvělou řemeslnou tradici. Mohou absolvovat také odborné přednášky.

Samotné teoretické sympozium přinese další odborné poznání českého rytého skla a také informace ze zahraničí o odborné dění v tomto oboru v muzeích, výzkumných institucí a rovněž u výrobců.

Na sympozium budou navazovat v sobotu 16. 9. 2017 dny otevřených dveří Střední uměleckoprůmyslové školy v Kamenickém Šenově a významných sklářských firem.

 

Letošní ročník je rozčleněn do sekcí:

Mezinárodní rytecké sympozium

Studentská sekce Mezinárodního ryteckého sympozia

Teoretické sympozium rytého skla v pátek 15. 9. 2017 v prostorách KLVC.

 

Doprovodný program

Demo - hodinové ukázky řemeslné dovednosti rytců odpoledne v pátek 15. 9. 2017 a v sobotu 16. 9. 2017 v prostorách KLVC.

Veletrh - v pátek 15. 9. 2017  a v sobotu 16. 9. 2017 v prostorách KLVC.

Workshopy pro studenty a zájemce o sklářské techniky od 14. 9. do 16. 9. 2017 v SUPŠS.

Noc skla a světla a den otevřených dveří v sobotu 16. 9. 2017 v SUPŠS.

Na sobotu 16. 9. 2017 plánuje fy Preciosa také den otevřených dveří.

 

Seznam účastníků sympozia je v příloze.

Více informací na www.engravedglass.cz a v přílohách 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu