Design Cabinet CZ

15.11. 2017

Alena Smrčková_Rozhovor v rámci Národní ceny za studentský design 2017

rozhovory

Alena Smrčková z Vysokého učení technického v Brně získala za kardiologickou gama kameru Cardigamm ocenění Excelentní studentský design v soutěži o Národní cenu za studentský design 2017.

Aleno, kardiologická gama kamera je přístroj používaný v nukleární medicíně. Můžete popsat, jak probíhal Váš výzkum v této oblasti medicíny, když práce vznikala?

Nejdůležitější byla rešerše ostatních produktů na trhu a zpracování technického částí přístroje. Po důkladném prozkoumání jsem analyzovala slabé stránky a vytyčila si cíle, kterých jsme se držela, a i díky tomu mohlo vzniknout finální řešení.  Komunikovala jsem při tom s předními výrobci těchto zařízení a snažila se získat, co možná nejvíce informací. Dále jsem navštívila i nemocnice a oddělení s nukleární medicínou v Brně. S vytvořením přístroje po tvarové i ergonomické stránce mi velmi pomohla také komunikace s personálem a lékaři. Tvarování kardiologické gama kamery a jeho komponentů byla práce od začátku až do konce. 

Jak se zefektivnila práce lékařů s použitím Cardigammu?

Využitá nová technologie detektorů snížila dobu vyšetření z původních minimálních 20 minut a déle na 2-4 minuty na vyšetření v klidu a v zátěži.  Použitým tvarováním a barevným řešením se docílilo i snížení stresové zátěže pro personál. Na samotném přístroji jsou ovládací prvky, které zajišťují plnohodnotný chod přístroje i pokud jsou extrémní nároky na prostor. Jinak je ke Cardigammu navrhnut i externí panel, kde je možné si vybrat i z nejvíce využívaných vyšetření.

Co to přináší pro samotného pacienta?

Pacient je vystaven stresu z nemocničního prostředí, i vyšetření samotného. Z toho důvodu jsem kladla důraz na vytvoření přátelského, stabilního tvarování spolu s barevnou kombinací, která působí čistě a moderně. Zkrácením doby vyšetření a komfortu poskytujícího přístrojem se sníží stresová zátěž a je možné absolvovat vyšetření v jednom dni, a to vede i k rychlejšímu poskytnutí následné léčby. Návrh vnitřního uspořádání znamenal zlepšení nastavitelnost lůžka pro individuálního pacienta.

Za svůj projekt jste získala jedno z nejvyšších ocenění. Co na to říkáte?

Jsem poctěna. Jako největší úspěch beru, že návrh samotného přístroje nepřišlo na zmar a uspěl v tak velké konkurenci v Národní ceně.  Doufám však, že moje práce bude prakticky realizován a následně může pomáhat lidem.

 

http://www.studentskydesign.cz/cs/2017/winner

 

Autor: Kateřina Kostková.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Slovenské centrum dizajnu