Design Cabinet CZ

08.02. 2020

Alice Constance Austin: Významné ženy v historii designu a architektury

Historie a osobnosti

Obvykle upozorňujeme na architekty a designéry, kteří zásadně ovlivnili vývoj těchto oborů. Po jejich boku však často stály ženy, které svojí prací výrazně přispěly k rozvoji architektury a designu a jejich projekty získaly velké uznání a ocenění. Především se ale zasloužily o budoucí profesní rovnoprávnost. Připomeňme si jejich význam, úsilí a odkazy, které rezonují i v současnosti. 

 

Alice Constance Austin (*1862 – 1955†) byla designérka, feministka a socialistka. Svými projekty se snažila přispět ke zlepšení života žen. Pro kolonii Llano del Rio v Kaliforni navrhla domy bez kuchyní s dodávkou vařeného jídla. Věřila, že obydlí bez kuchyňského zařízení osvobodí ženy od neplacené práce v domácnosti a zároveň by se mohly více rozvíjet stavby veřejných zařízení, včetně komunálních kuchyní a mateřských škol. Její neznámnější projekt je tzv. unbuilt design z let 1915-1917 pro ideální socialistické město. Ve svých návrzích zdůrazňovala Alice Austin ekonomiku práce, praktické materiály a význam prostoru. Kritizovala ztrátu času, síly a peněz. Byla součástí amerického a britského hnutí za materiální feminismus. Připojila se k ženám, které volaly po „velké domácí revoluci“. Přestože její urbanistické a architektonické návrhy nedosáhly významnějšího ocenění, lze její utopistické domy číst jako soubor otázek pro budoucnost bydlení. 

 

Andrea Vaňoutková

Zdroj: internet

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu