Design Cabinet CZ

10.04. 2019

Almanach Aš po Užhorod

Novinky

Projekt studentů Ateliéru textilní tvorby Aš po Už/ horod, který se zabývá osudy podnikatelských rodin 1. republiky, je po více jak roční intenzivní práci zakončen vydáním stejnojmenného almanachu.

Projekt až po Už/ horod vznikl u příležitosti 100. výročí založení Československa. Sleduje osudy významných prvorepublikových průmyslníků a hybatelů pokroku své doby. Do projektu, který dosud v Čechách neměl obdoby, se zapojili studenti Ateliéru textilní tvorby pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové a Ateliéru textilního designu Vysoké školy výtvarných umění v Bratislavě. Mladí výtvarníci mapovali jednotlivé firmy a jejich produkci a na osudy reagovali i ve své vlastní tvorbě. V návaznosti na výsledky jejich práce byla uspořádána velká roadshow po českých i slovenských městech, která zahrnovala výstavy, besedy s potomky zkoumaných rodin i komentované prohlídky po významných místech jejich života a působení.

Kniha Aš po Užhorod zahrnuje výběr šestnácti rodin tehdejšího Československa, které působily napříč obory. Je doplněna o různé články zabývající se vybranými městy a velký důraz je zde kladen na fenomén spolupráce průmyslnických rodin s tehdejšími výtvarníky a designéry. Toto přátelské i tvůrčí propojení udávalo ducha své doby a celkově kultivovalo společnost v duchu tzv. „Národního stylu“.

Almanach provází rozsáhlý dokumentační materiál obsahující řadu historických fotografií, ale třeba i architektonické plány. Seznamuje i s historií inspirovanými výtvarnými realizacemi studentů obou škol.

Za grafickou úpravu celé publikace získal student Ateliéru uměleckoprůmyslové grafického designu a vizuální komunikace Vysoké školy uměleckoprůmyslové Jakub Novotný v soutěži o Národní cenu za studentský design cenu Excelentní studentský design 2018. 

Více informací v příloze.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu