Design Cabinet CZ

23.12. 2017

Alžběta Kešnerová_Rozhovor v rámci Národní ceny za studentský design 2017

rozhovory

Alžběta Kešnerová z Ústavu průmyslového designu Českého vysokého učení v Praze získala za projekt šachovnice pro nevidomé Craton Chessboard ocenění Dobrý studentský design.

Craton Chessboard je šachový set pro nevidomé a hru blindfold (s páskou přes oči). Jak šachovnice funguje?

Hrací desku tvoří měkké polyuretanové dílce s otvory pro figury. Hráč pouze lehce stlačí konkrétní pole, uchopí kužel figury a přesune ji na jinou pozici. K rozeznání barev slouží strukturální rozdíly použitých materiálů (různá hustota polyethylenových pěn, nerezová ocel).

V čem to ulehčuje hru nevidomým?

Mezi nevidomým a vidomým hráčem se handicap projevuje pouze v rychlosti hry. Cílem šachovnice Craton je tedy nejen hru ulehčit, ale především zrychlit ovládání šachovnice. Klíčové poznatky pro současné řešení přinesla série experimentů provedených studenty FEL ČVUT - ukázalo se, že nejefektivnější bude využít principů Braillova písma. Zapuštěním figur do měkké desky vzniká nízký reliéf, který je pro nevidomého člověka nejvhodnějším způsobem čtení informace o herní situaci (v porovnání s dnes nejčastějším řešením šachu pro nevidomé, které spočívá jen v přidání úchytných prvků na spodní stranu jinak klasických figur).

Na čem nyní pracujete?

V současné době se snažím najít takové materiály, které by zdůraznily rozdíl mezi “barvami” šachovnice (hře by pomohl větší hmatový kontrast mezi jednotlivými prvky) a zároveň přemýšlím o jiném ukotvení pěnových polí na desce. V říjnu se také chystám zpět do školy, do té doby se ve volném čase snažím čerpat inspiraci.

 

Autor: Kateřina Kostková.

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Česká Stavební Akademie