Design Cabinet CZ

02.01. 2020

Cenu studia Design ATAK získal Jiří Maxmilián Blšták

Novinky

V soutěži o Národní cenu za studentský design uděluje mezinárodní porota ocenění národní cena, excelentní design a dobrý studentský design. Zvláštní ceny udělují děkani fakult, ředitelé muzeí a šéfové profesionálních institucí, studií a ateliérů. Mezi ty, kdo oceňují kvalitní studentské práce, patří 10 let i brněnské studio Design ATAK s. r. o. (http://www.designatak.cz).

Letos cenu udělilo Jiřímu Maxmiliánovi Blštákovi z Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně za celoroční set pro krmení ptáků. Jeho vedoucím pedagogem je doc. MgA. Martin Surman, ArtD. Krmítko získalo od mezinárodní poroty také ocenění Dobrý studentský design 2019.

 

Hodnocení                

„Ptačí budky představují inovativní přístup ke krmení konkrétních druhů ptactva. Práce prokazuje službu svému účelu a splňuje mnoho podstatných atributů dlouhodobé udržitelnosti. Realizované prototypy prozrazují, že přípravný a realizační proces designu byl precizní a pečlivě promyšlen společně s realizační firmou.

Ing. Milan Vrbik

Vedoucí manažer a designér studia Design ATAK s. r. o.

 

Autor získal dvoutýdenní placenou stáž ve studiu Design ATAK, knihu Kobobook a diplom

Studia Design ATAK.

Více informací o práci najdete na: http://www.studentskydesign.cz/cs/2019/winner#1498

 

Lenka Žižková

Foto: Dominik Bokr

      

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu