Design Cabinet CZ

15.12. 2019

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara ZČU v Plzni získali: Leona Králová, Lucie Horáková a Tomáš Starý

Novinky

V soutěži o Národní cenu za studentský design 2019 se vedle ocenění národní cena, excelentní a dobrý studentský design udělují zvláštní odborné ceny. Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni doc. akad. mal. Josef Mištera ocenil letos tři studentské práce. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže v plzeňském kreativním prostoru DEPO2015 jim je předal  proděkan Mgr. Jindřich Lukavský, Ph. D.

 

Ceny děkana Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni získali:

Leona Králová          

Sada na polévku Miyeok-guk

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská, Kamenický Šenov    

Vedoucí pedagog: Mgr. A. Karolína Kopřivová

Cenu děkana uděluji práci za jednoduché a praktické řešení jídelního setu, který zdůrazňuje funkčnost a využívá decentní dekorace. Lze si snadno představit jeho reálné uplatnění v restauračním provozu.

Lucie Horáková        

Interiérové osvětlení Tubo 2018       

Fakulta architektury České vysoké učení technické v Praze

Vedoucí pedagog: MgA. Filip Streit  

Cenu děkana uděluji práci za čistotu designerského řešení. Jedinečné plynulé natáčení světla do všech směrů docílené použitím neodymových magnetů umožňuje neobvyklou hravost nastavení.

Tomáš Starý 

Budka pro netopýry

Inovativní designové řešení kombinovaného úkrytu pro netopýry 2019      

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeská univerzita v Plzni         

Vedoucí pedagog: Mgr. art. Jan Korabečný 

Cenu děkana uděluji práci za skvělou spolupráci designera s odborníky z praxe, za zaměření na řešení problému týkajícího se ekologie a etického soužití člověka s ne příliš populárním živočichem. Výsledkem je ideální řešení budky pro netopýry na netradičním trojúhelníkovém půdorysu s bohatou variabilitou vnitřní kompozice.

 

doc. ak. mal. Josef Mištera                                                                                                                Děkan Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni

 

Autoři získali: diplom a finanční odměnu ve výši 10 000 Kč.

 

Lenka Žižková

Foto: Dominik Bokr

 

                            

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu