Design Cabinet CZ

25.08. 2020

Česká cena za ergonomii designu 2020

Ergonomie

Česká Cena za ergonomii designu je udělována nepravidelně od roku 2007 jako inspirační ocenění ergonomicky ukázkových produktů. Důvodem je stále slabá identifikace ergonomických kvalit vedoucích ke skutečnému komfortu uživatele českou veřejností a z toho vyplývající zneužívání efektu povrchního komfortu v tržním prostředí, kde na rozdíl od ekologických kvalit ergonomické nejsou zatím legislativně kontrolovány. Ocenění proto v praxi slouží jako podnět pro mediální odborné i laické diskuse nebo jako srovnávací standard při výuce projektantů a manažerů.

Česká cena za ergonomii designu je vyhlašována, respektive předávána v rámci odborných konferencí, letos tomu bude v rámci pražské konference České ergonomické společnosti v říjnu 2020 (info o termínu na webu ČES).

České ocenění za ergonomii dosud obdrželi nejen významní výrobci a projektanti (například Vagonka Studénka za kvalitní železniční vagon, Aliance TW TEAM za tramvaj EVO2), ale i studenti designérských škol za progresívní návrhy každodenních pracovních pomůcek (kancelářská trojkombinace pro práci s notebookem, harmonizovaná osobní digitální souprava ad.).

Do nominace na Cenu jsou organizátory přijímány podněty od odborné i laické veřejnosti. Ty, které splní kvalitativní požadavky na ergonomii, případně i další komplexní kvality, jsou předloženy společně s ergonomickou analýzou komisi odborníků (ergonom, lékař, inženýr, psycholog, pedagog nebo historik designu ad.), která z nich bez určení pořadí vybere skupinu oceněných v počtu 2 – 6 ukázkových produktů. Při výběru produktů je snaha o hledání vyvážených komplexních kvalit, kterých ale nemusí být vždy dosaženo. Rozhodující je kvalita ergonomická.

 

Ergonomie (ve světě nazývaná též „human factors“ nebo „human engineering“) dnes představuje rozvinutý aplikovaný multidisciplinární obor zabývající se interakcí lidského organismu a prostředí. V historii se ergonomie zabývala pouze prostředím pracovním. Základní tři obory ergonomie představují psychická interakce, fyzická interakce a organizační problematika. V českém prostředí však ergonomie zatím nemá svůj studijní obor ani samostatný výzkumný ústav. Teprve letos byla u nás legislativně registrována profesní kvalifikace ergonom.

Pro zvýšení názornosti byla letos poprvé vytvořena také Anticena za ergonomii, která umožňuje pochopit čitelný kvalitativní kontrast.

Na organizaci udílení cen za ergonomii se podílejí Česká ergonomická společnost, česká pobočka International Institute for Information Design (do roku 2016), Muzeum umění a designu Benešov (do roku 2016), neformální vědecké sdružení Institut inteligentního designu (od roku 2017).

Odborníci zastoupení v hodnotící komisi jsou pracovníky institucí (podle abecedy): Design Cabinet CZ, Oddělení designu Národního technického muzea v Praze, Vysoká škola uměleckoprůmyslová Praha, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Ústav průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT Praha.

 

Odkazy

https://www.ergonomicka.cz/

https://www.facebook.com/pg/Institut-inteligentn%C3%ADho-designu-1883712768583922/photos/?tab=album&album_id=1938181783137020

 

Obrazová dokumentace a další informace v přílohách.

 

Tomáš Fassati

 

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu