Design Cabinet CZ

03.06. 2017

Chytrý obal na léky Pharma-Compliance Pack

Novinky

Tento obal společnosti August Faller GmbH vyznamenaný v roce 2016 německou obalovou cenou, byl znovu vyznamenán renomovanou cenou na veletrhu Pharmapack Europe v Paříži v kategorii inovací. Obal Pharma Compliance Pack pomáhá dodržovat pacientům užívání léků ve správný čas a ve stanoveném množství. S pomocí integrovaného posuvného mechanizmu a perforovaných klop, které před odebráním léku budou odtrženy, může pacient vzít z balení jen jednu dávku. Konstrukce skládačky se hodí pro různé typy blistrů a typů tablet, kapslí i dražé, ale také jako primární obal pro injekční stříkačky, lahvičky nebo ampule. Pětistránková leporelo-etiketa poskytuje na malé ploše dostatek místa pro důležité informace jako je psaní poznámek, pokyny pro užívání a snadno se uzavře. Dílčí část etikety je možno odebrat a nalepit např. pro připomenutí do kalendáře nebo do pacientovy dokumentace. Obal otevírá možnosti všestranného použití jak pro samo léčení, v nemocnicích, pro klinické studie nebo v personalizované medicíně.
Renomované ceny Pharmapack Europe Award jsou udělovány od roku 1997 v rámci veletrhu Pharmapack Paříž. Porota oceňuje nová řešení ve dvou různých kategoriích. V kategorii inovace vystavovatelů jsou oceňovány technologické pokroky v oblasti obalů, jako jsou nové materiály, primární a sekundární balení, označování, příbalové letáky a ochrana před falšováním. V kategorii zdravotnických výrobků jsou oceňovány inovativní zdravotnické výrobky pro humánní i veterinární medicínu.

Skupina August Faller je jedním z předních výrobců a poskytovatelů řešení sekundárních obalů pro farmaceutický průmysl jako jsou skládačky, příbalové letáky, etikety a kombinované výrobky. Společnost August Faller nabízí jako první z výrobců své vlastní služby pro vývoj individuálních výrobkových řešení, zaměřených na míru a pacientovo pohodlí.

Převzato z www.packaging-cz/cz

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu
  • Česká Stavební Akademie
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství