Design Cabinet CZ

24.03. 2022

Čili-Chili Design

Design v souvislostech

Humor je jednou z mála účinných cest, jak získat nadhled nad nepříjemnou situací i sebou samým.

Dnes může velmi pomoci k rušení zbytečných sociálních bublin, které podporuje neosobní typ digitální komunikace. Ne každý má smysl pro humor a je třeba uplatnit velkou vnímavost, abychom se humorem někoho přehnaně nedotkli. Ale to neznamená se humoru bát, spíše jej prolnout co nejvíce do běžného života. Vtipní lidé nejvíce ocení tzv. humor na hraně, kde se těžko rozeznává, co je myšleno vážně a co už ne.

Jedním z mála míst kvalitními humoru, který byl vzdálen pivní primitivnosti, byl časopis mobilového operátora sítě Oskar nazvaný Čili-Chili. Není divu, že se nakonec s potřebami marketinku nového majitele nezáživného označené Vodafon rozešel a skončil. V omezené podobě však pokračuje dále na webu.

Design Cabinet CZ patřil nedávno k médiím, která zveřejnila úvahu Institutu inteligentního designu o podivné absenci humoru v prostoru českého designu. Byla doplněna výzvou ke společnému sběru vtipných textů a my už můžeme zveřejnit první žně. Posuďte sami, Institut se asi přepočítal. Je ale pravdou, že k pochopení některých souvislostí je nezbytné znát konkrétní situaci v jednotlivých oblastech českého designu.

 

Na úvod několik ukázek ze zrušeného časopisu Čili-Chili

Æ Eutanázie v Belgii končí. Belgičtí pacienti v terminálním stádu nemoci, kteří se dříve hlásili k dobrovolnému ukončení života, v posledních měsících hromadně odmítají podepsat potřebný formulář o odpojení od přístrojů. Především se nechtějí odpojit od wi-fi. Æ Současné umění. Každoroční festival pouličních skulptur už 15 let každoročně obtěžuje chodce v Římě. Poté se samoúčelné blbiny přesunou do Paříže, Berlína, Varšavy a Golčova Jeníkova. Æ Nevydařená léčba herní závislosti. Několik dětí závislých na počítačových střílečkách zešílelo při odvykací kúře. Terapeuti jim pouštěli on-line šachový zápas. Většina dětí se začala nekontrolovaně třást a válet na podlaze s pěnou u úst již při dvanáctém tahu černého,

který než táhl, přemýšlel 11 minut. Æ Anti-vaxeři bodovaliI. Rodině pana L. D., která odmítala očkování, se podařilo vybudovat přirozenou imunitu proti faktům. Æ Ano? Ne! V souvislosti s přechodem do opozice oznámilo vedení nejznámější populistické strany v tuzemsku změnu názvu z ANO na NE. Chce se tím vyhnout výsměchu veřejnosti, že nebyla dodržena logika věci. Æ Specializovaní psi. Podobně jako někteří specializovaní psi, kteří umějí čichem hledat pašované drogy, se tvářila během pandemie koronaviru část společnosti, z jejíhož jednání vyplývalo, že dokáže suverénně rozeznat každého infekčního nakaženého a může podle toho zcela bezpečně odkládat respirátor. Když však chtěla česká hygienická služba za nemalý honorář využít jejich mimořádné schopnosti, nikdo se na inzerát nepřihlásil. Æ Brexit pro handlíře. Velká výhoda odchodu z Evropské unie. Tak hovoří Britové o tom, že ve svých obchodech přestanou užívat pro Evropu typický metrický systém, který musela země povinně zavést, když byla součástí EU. Teď se Británie vrací k původnímu imperiálnímu systému palců, loktů a stop, který nudně přesný metrický systém polidšťuje a vytváří vhodný relativní prostor pro obchodní vyjednávání, které je od nepaměti v tržním prostoru jediným určovatelem všech standardů.

 

Český design

˜ Nová česká vláda se mezi mnoha chybami svých předchůdkyň rozhodla napravit i někdejší zrušení Design centra ČR, jehož činnost od dnešního dne je opět obnovena. Protože se však nenašlo ministerstvo, které by bylo ochotno mu být zřizovatelem, bylo za tím účelem založeno nové ministerstvo politického designu, inspirované současným trendy „designem všeho“.

˜ PR oddělení nejslavnější české designérské školy zveřejnilo zprávu, že jejich studentka George Novak získala první cenu v mezinárodní soutěži o nejkonvenčnější design.

˜ Mluvčí pražského uměleckoprůmyslového muzea oznámila, že muzeum podalo v souvislosti s veřejným šířením své přezdívky „Ústav šlechtičen“ trestní oznámení na neznámého pachatele s odvoláním

na příslušný paragraf čs. zákona z roku 1919, kterým bylo veřejné užívání šlechtických titulů zakázáno.

˜ Vedoucí představitelé firmy Profil Media Bielinski a Bielinska oznámili, že v souvislosti s pohyby mezi světovými centry moci přejmenovávají od letošního roku populární soutěž Czech Grand Design na Vjelíkij Čéšskij Dizajn. Nazvat českou soutěž českým názvem i nadále rezolutně odmítají.

˜ Ministr školství nové české vlády se rozhodl dát ultimátum našim umělecko-průmyslovým školám. Ty, které do konce školního roku neupraví svůj název v souvislosti s požadavky doby na průmyslovo-umělecké, budou direktivně přejmenovány na průmyslové. Mluvčí ministerstva to odůvodnila výroky uznávaných designérů, kteří prohlašují, že design není žádní umění.

˜ Známá vzájemná řevnivost stavební a architektonické fakulty pražské technické univerzity přináší další ovoce. V předchozím období bodovali architekti tím, že jako jediní na ČVUT předsunuli své vědecké radě do názvu slovo „umělecko-vědecká“. Stavaři se nyní rozhodli kontrovat tím, že přívlastek „vědecká“ úplně vypustili. Tento husarský kousek ale nečekaně inspiroval vedení dalších fakult, které podnítil k úvahám, že věda je dnes vlastně velké umění. Z rektorátu školy se však začaly ozývat obavy, že to může vést k přejmenování celé technické univerzity. Také umělecko-průmyslové školy jsou zásadně proti, neboť by je to mohlo připravit o jejich exkluzivní postavení.

˜ V souvislosti se současným vývojem, který postupně přesouvá všechny odborné kompetence týmové práce na samotného designéra, se rozhodlo vedení nejprogresívnější školy designu, že rozváže pracovní smlouvy se všemi pedagogy jednotlivých vědeckých oborů a výukou napříště pověří již jen teoretiky umění.

˜ V českých médiích se provalilo, že členky redakce Artalku používaly při výběru svých mužských spolupracovníků antigenní testy na zjišťování protilátek proti feminismu.

˜ Jaký je rozdíl mezi docentem architektury a profesorem architektury? Žádný. Ani jeden z nich nedokáže studentům předávat vědecké poznatky o cíli jejich práce – uživateli architektury.

˜ Slavnému českému advokátovi Tomáši Sokolovi se podařilo zbavit trestního stíhání jednoho z úředníků magistrátu, obviněného z braní vysokých úplatků. Žaloba operovala se zjištěním nákupu více kusů dámských a pánských hodinek značky Hublot a Vacheron Constantin v ceně několika milionů korun, která silně převyšovala úředníkovy příjmy podmíněné mzdovými tabulkami. Sokolovi v roli obhájce za podpory soudního znalce oboru umělecké řemeslo se podařilo dokázat, že skutečná cena jednoho kusu dotyčných hodinek se v průměru pohybuje ve výši 98,90 Kč a je možné je za takový obnos koupit na černém trhu, který na rozdíl od prodejen Carollinum podléhá zákonitostem tržního mechanismu.

˜ Velké zděšení v táboře bojovných Amazonek nastalo nedávno poté, co se začala z vědeckých kruhů šířit informace, že výzkumy zkoumající rovnost mužů a žen začínají nabývat konkrétních obrysů. Nejhlasitější členky „rady mladších“ Amazonek začaly prosazovat urychlení bojových akcí s přípravou obranných opatření pro udržení dobytých území podpořené jejich taktickým maskováním soudobými požadavky udržitelnosti. Když se však médiím podařilo od nejmenovaného zdroje získat text závěrečné výzkumné zprávy, v němž je uvedeno, že si muži ženy nemohou být rovni, neboť ženy jsou dokonalejší, bylo okamžitě svoláno zasedání Rady mladších Amazonek, které zatím bez výsledku pokračuje devátým dnem a jeho mluvčí opakovaně odmítá odpovědět zástupcům médií na jakékoliv otázky.

˜ Některá muzea a galerie, jež cítí společenský tlak na rovnoměrnou prezentaci volné a užité tvorby, přišla se šalamounským řešením muzejních design-shopů. Instituce na ně totiž nemusí plýtvat vzácnou energií, rozpočtem ani mzdovými fondy, a ještě přinesou finanční zisk, který zřizovatelé dnes považují za jediný doklad hospodárnosti. Myšlenky se ale rychle chytla také uměleckoprůmyslová muzea, která pro změnu zřídila zase muzejní art-shopy. Umožňují v nich prodávat svá díla současným umělkynímcům, čím vtipně likvidují protesty proti jejich angažmá na výstavách za tzv. nulovou mzdu.

˜ Studentky a absolventky dějin umění Teologické fakulty Univerzity Karlovy, aby se připravily na reálný život, uspořádaly

recesní soutěž, o největší ignorování profesní etiky v praxi. Vítězné trojici se podařil opravdu husarský kousek. Šikovně zneužily politického převratu v jednom malém městě, kde se vloudily do přízně problematických politiků způsobem vzorně převzatým od kolaborantů Husákovy éry. Podařilo se jim nejen obsadit místní muzeum umění, ale ještě hned také získat od arogantních politiků podporovaných KSČM několikamilionovou dotaci na rekonstrukci budovy. Je třeba ocenit, že se nenechaly zviklat ani kritikou rádo by poctivých obyvatel města, od koho že to vzaly peníze. Suverénně odpovídaly: „To jako jsme ty peníze neměly brát, když jsou z veřejného rozpočtu?“ Vítězné kunsthistoričky ocenil pochvalným článkem také časopis Univerzity Karlovy podle hesla „Umění je svobodný prostor, nevázaný žádným hodnotovým systémem! Kouzlo jeho krásy je tak velké, že už nic dalšího není třeba!“ Když chtěla vítěznou trojici zpochybnit zaostalá křesťanská veřejnost, zastal se jí jeden vysoce postavený akademický funkcionář, který se nepřál být jmenován: „Součásti studijního programu dějin umění na teologické fakultě není etika a ani s ní do budoucna nepočítáme.“

˜ Členové celostátní Unie umělkyňců a pracovnicků v kultuře se sešli na svém pravidelném sjezdu, aby projednali nejdůležitější problematiku svého dalšího rozvoje. Na prvém místě šlo o vztah kultury a společnosti, na druhém (posledním) o vztah etiky a společnosti. Po mnohahodinové bohaté diskusi bylo hlasováním rozhodnuto, že kultura není společenskou nadstavbou, ale integrovaným fenoménem nezbytně prolínajícím veškerou sociální aktivitu. Z bedlivého pozorování české společnosti však vyplývá, že etika její integrovanou součástí není a je tudíž nadstavbou, na kterou možná zbydou peníze, až ve výši průměrné mzdy dohoníme sousední Německo.

˜ Mluvčí českých galerijních edukátorů reagovala na kritiku médií, podle kterých se jejich vzdělávání zaměřuje jen na umění samotné a ignoruje potřeby celkového rozvoje společnosti. Na tiskové konferenci řekla: Ani společenská odpovědnost nemůže být zadarmo! Zástupci přítomných médií kontrovali, že se tak snaží jen zakrýt nedostatečnou vzdělanost svých kolegů. Na druhý den výměnu

názorů diplomaticky ukončilo ministerstvo kultury, které se rozhodlo z rezervního fondu uhradit galerijním edukátorům hlubší doplňkové filozofické vzdělání.

˜ Sledujte trendy, jinak vám vládnoucí skupiny neposkytnou podíl na své moci. Budeme se snažit je pro vás zaznamenávat. K nejnovějším trendům patří například označování sbírkotvorných institucí názvem kunshalle. Sdělil nám to mluvčí nové obdivované Pražské kunsthalle na Klárově. Na dotaz, jak nyní máme označovat nesbírkotvorné instituce umění, požádal o čas na rozmyšlenou.

˜ Dopravní podnik Praha oznámil, že bude testovat autobusy na vodík. Umožňuje to jeho technologické centrum zaměstnávající špičkové inženýry. Současně dopravní podnik oznámil, že autobusy pro lidi testovat zatím nebude, neboť nemá jediného ergonoma, který by tuto odbornou práci mohl zastat.

˜ Gender-studies: Mužům je výhodné přenechat problém orientace v terénu, ale v žádném případě jim nepřenechávat možnost orientace v rodinné peněžence.

˜ Design-research: Zabezpečení počítačů se neustále zdokonaluje. Odborníci IT prohlásili, že není daleko doba, kdy se už nepodaří dostat do svého počítače ani jeho právoplatnému majiteli. Hackerům samozřejmě zabezpečení osobních počítačů žádné problémy nedělá.

 

Shromáždil Institut inteligentního designu

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu