Design Cabinet CZ

17.08. 2020

Co je ergonomie = human factors = human engineering

Ergonomie

Ergonomie (ve světě častěji užívaný název oboru human factors nebo human engineering) je dnes široce rozvinutou vědou zabývající se psychickými a fyzickými interakcemi člověka s prostředím včetně jeho detailů. Díky zaměření na uživatele tvoří nejvýznamnější součást teorie designu i architektury.

V českém akademickém prostředí má obor nejdelší tradici na VŠUP (Zdeněk Kovář) a ČVUT (Lubor Chundela). Přesto se však u nás nachází zatím stále v počátečním rozvojovém vývojovém stádiu, neboť nemá své vlastní výzkumné pracoviště ani specializovaný studijní obor. Musí proto převážně přebírat výsledky zahraničního výzkumu a ergonomové nemají možnost běžné akademické kariéry.

To ovšem neznamená, že české ergonomické myšlení zaostává. Glivického publikace Úvod do ergonomie z poloviny 70. let 20. století má tak vysokou úroveň, že svým obsahem obstojí i dnes. Známé jsou práce z inženýrské psychologie O. Matouška, publikované mj. v periodiku Průmyslový design (IPD Praha). Chundelův vzdělávací systém vytvořený systematicky na ČVUT ve 2. polovině 20. století a doplnění řadou učebních textů je svou pedagogickou účinností dosud nepřekonán. F. Podškubka dosahoval u svých praktických studentů designu velmi dobré úrovně teoretických prací. Důležité bylo, že se jim je nebál, jako někteří jeho kolegové, zadat. Vědecká společnost pro ergonomii v poslední době oceňuje nejlepší badatele, kde vedle Chundely dominoval například také T. Fassati se svým výzkumem ovladačů a sdělovačů v rámci systému globální vizuální komunikace.

Vědecké společnosti pro ergonomii (ČES) se nyní podařilo prosadit základní krok – zařazení odborné specializace ergonom – do katalogu profesí Ministerstva práce a sociálních věcí. Podíleli se na tom zejména vědci z výše uvedených akademických pracovišť a byla stanovena první certifikační komise, která bude kvalifikační předpoklady profese „specialista v ergonomii“ posuzovat. Vzhledem k tomu, že specializovaný studijní obor ergonomie zatím neexistuje, ergonomové jsou většinou absolventi jednoho z oborů multidisciplíny – medicíny, inženýrských studií, psychologie nebo teorie komunikace. Zbývající obory si pro danou ergonomickou specializaci nezbytně doplňují vlastním studiem. K tomu nyní slouží i přípravný kurs, na který navazuje systém zkoušek vedoucí k získání certifikátu.

Dnešní pedagogická teorie konstatuje, že vzdělávání se zcela přirozeně částečně přelévá ze škol do jiných oblastí, mj. na internet. K tomu se pokusíme přispět i my touto specializovanou rubrikou.

 

Jiří Dolánek

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu