Design Cabinet CZ

24.07. 2009

Dárek k jubileu Mezipater: nové logo

Novinky

U příležitosti svého desátého výročí mění gay a lesbický filmový festival Mezipatra svůj podtitul a logo. Novou vizuální identitu vytváří přední český grafik Jan Kolář.

Populární festival, který za dosavadních devět let navštívilo více než 63 000 diváků a divaček, se první dva roky konal pod názvem Duha nad Brnem. Název odkazoval na duhovou vlajku, symbol hnutí za práva gayů a leseb. Rozšíření festivalu do Prahy a posléze dalších měst ČR si vynutilo změnu názvu. Mezipatra jsou metaforou prostoru setkávání nejrůznějších lidí, ať už jsou na cestě vzhůru či dolů. Festival totiž navštěvují rovným dílem heterosexuálové i neheterosexuálové, takže slouží jako prostor pro poznávání rozdílných životních stylů a identit.

Do další dekády své existence festival vstupuje s pozměněným podtitulem – český gay a lesbický filmový festival nahrazuje queer filmový festival. Mezinárodně užívaný termín „queer“ osvobozuje od tradičního vnímání sexuálních a genderových identit založených na neměnných kategoriích muž/žena, heterosexuální/homosexuální.

Aleš Rumpel, ředitel Mezipater vysvětluje: „Queer zahrnuje jak lesby, gaye, bisexuál(k)y a transgender lidi, tak nonkonformní heterosexuál(k)y a osoby, kterým jsou tradiční kategorie těsné. Užíváním slova queer chceme upozornit na panující heteronormativitu, tedy přesvědčení, že heterosexualita je jediná normální a přirozená orientace, přičemž vše ostatní představuje odchylku.“

Prvním krokem v kampani za pojmenování heterosexuality jako pouze jedné z mnoha přirozených sexualit bylo prohlášení přechodné změny podtitulu Mezipater na „neheterosexuální“. „Termín queer i přes svou složitost získává v Česku na popularitě a věříme, že festival pomůže jeho proniknutí do běžného jazyka,“ doplňuje Rumpel.

Nové logo festivalu připravil Jan Kolář, držitel mnoha prestižních ocenění včetně Národní ceny za design a autor vítězného návrhu jednotného vizuálního stylu města Pardubic (2004), Královéhradeckého kraje (2005) a města Olomouce (2008). Stručný výklad grafika k logu Mezipater: „Logotyp je koncipován jako dva bloky textu složené do tvaru schodů (patra). Typografie je doplněna grafickým prvkem černých proužků. Tyto proužky vyjadřují:

  • filmové pásky (film)
  • cenzuru v textu (queer)
  • statistický procentuální graf (4%)
  • pohyb (výškoměr)
  • patra (Mezipatra)

Základní logotyp má pak ještě verzi výroční, která je doplněna římskou desítkou, symbolizující zároveň přeškrtávající křížek nebo osobu X. Celý grafický styl je navržen jako pouze černobílý, neboť tato barevnost nejvíce vystihuje tradiční filmovou vizualitu. A také poukazuje na queer aspekt, tedy něco rebelujícího, nekonvečního.“

Znělku desátému ročníku Mezipater natáčí významný umělec Mark Ther, jehož samostatné výstavy proběhly mimo jiné v Galerii hlavního města Prahy nebo brněnské Galerii G99. Festival proběhne v Brně od 23. do 31. října a v Praze od 2. do 8. listopadu.

tisková zpráva
Praha a Brno, 23. 7. 2009

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu