Design Cabinet CZ

29.05. 2022

Design není vizuální, ale výtvarná tvorba!

Design v souvislostech

Ve volné tvorbě je to jasné. Přímý kontakt s uměleckým originálem je respektován. Dokonce i když vznikne dílo, které vyžaduje nejen zrakové vnímání, ale nějakou další interakci, jsou galerie připraveny ji umožnit. Bohužel mnoho lidí, včetně odborníků, si neuvědomuje, že v užité tvorbě to tak není. Kdyby šlo jen o tradici sklářské, nebo šperkařské tvorby, která je určena především pro obdiv našich očí, by se to dalo tolerovat. Ale už i v historii existuje dlouho nábytkářská tvorba, která je prioritně určena tělesnému kontaktu. A dnes v designu převažují průmyslové produkty, které mají mnoho důležitých funkcí, jež se zrakem posoudit nedají. A tady kontakt s originálem (až na výjimku mizivého procenta originálních galerií) nikdo nenabízí a všichni jsou přitom (dokonce asi náramně) spokojeni.

Také edukátoři institucí, které se považují za špičkové, se na odborných konferencích prezentují mnoha konvenčními metodami a příklad těch několika málo, které dokázaly nabídnout návštěvníkům promyšlený režim umožňující zkoušet technický design v reálném použití, je absolutně nezajímá. Je to jeden z příkladů, jak konzervativní konvenční davové myšlení brání potřebným inovacím, a přesto je adorováno!

Je svébytné, jak to vše souvisí s celkovými trendy. Už počátkem 20. století s nástupem moderny konstatovali (pozorní) historici umění, že výuka designu a návazně proto i tvorba přešla více do bezdotykového stavu, jaký jen dnešní vizuální technologie ještě více posílily. Přineslo to mnohé nedostatky, vůči nimž ale tradiční kunsthistorie nedokáže zaujmout (opět módně žádaný) kritický přístup. A při tom všem, pro někoho možná náhodou, pro někoho ze zástupného důvodu prosazení vizuální techniky, došlo k přejmenování "výtvarné tvorby" na "visual arts". Soustřeďme se na ta slova: vý-tvar-ná tvorba je jistě zrakově-hmatová. A vizuální? Někomu by se chtělo tvrdit, že proč by také nebyla. Ale přiznejme si, že ten slovní posun nenápadně komentuje negativní změnu odvrácení pozornosti od hmoty designu.

 

Jiří Brabec

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu