Design Cabinet CZ

08.03. 2009

Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2009 / Design Award of the Federal Republic of Germany 2009

Recenze

V České republice zanikla v roce 2007 po sedmnácti létech existence Národní cena za design poté, co bylo zrušeno Design centrum ČR. Místo této odborné ceny prezentují v současnosti média, včetně veřejnoprávní televize ČT 2 a různých státních institucí, jako jedinou nosnou domácí cenu za design Czech Grand Design, kterou vypisuje soukromá agentura Profil Media. Ta se opírá o tzv. Akademii designu ČR, což je jmenovaná skupina novinářů, publicistů a kurátorů různých muzeí. Na oscarovském nominačním principu jsou pak udělovány ceny v různých kategoriích. Podívejme se tedy na to, jak se udělují státní ceny v zemích, kde je design významným hospodářským nástrojem. Jistě nikdo nepochybuje o tom, že k těmto zemím patří SRN. Cena se předávala letos v únoru v pavilónu Forum na frankfurtském výstavišti v den otevření veletrhu Ambiente, kde se také oceněné výrobky představily veřejnosti.

Státní cena za design SRN je nejvyšší ocenění designu v Německu a je z pověření spolkového ministerstva hospodářství organizována německou Radou pro design (Rat für Formgebung/German Design Council). Uděluje se od roku 2006. Kromě výrobků průmyslového designu a prací z oblasti komunikačního designu se předává navíc zvláštní ocenění osobě nebo skupině za významný přínos německému hospodářství.

V letošním roce se cena udělovala po páté a bylo na ni nominováno celkem 1 240 produktů. Z oblasti výrobků a průmyslového designu šlo o 840 přihlášek, komunikační design představoval 400 položek. V souladu s pravidly soutěže byly nominace navrženy ministerstvy hospodářství spolkových zemí nebo jimi ustanovenými institucemi. Nominované výrobky musí být běžně na trhu a dále musejí být již vítězi regionálních nebo jiných národních či mezinárodních soutěží v designu.

Členům jmenované poroty zpracoval a prezentoval informace od jednotlivých výrobců přípravný tým Rady pro design.Ten byl k dispozici k zodpovězení technických otázek rovněž během zasedání poroty.

Stejně jako v minulých letech se stalo, že někteří členové poroty se zúčastnili vývoje nominovaných výrobků jako designéři nebo konzultanti. Porota se proto jednomyslně dohodla na tom, že členové nebudou posuzovat během svého členství v porotě žádný produkt, na jehož vývoji se oni, jejich studio nebo firma podílela. Tímto rozhodnutím porota zdůrazňuje svoje neutrální a objektivní stanovisko. (Poznámka Design Cabinetu CZ: v porotách pro udílení české Národní ceny za design nesměl působit nikdo, kdo pracoval na návrhu nebo výrobě hodnoceného produktu ať osobně, ve studiu nebo ve firmě).

Nejdůležitějšími kritérii pro hodnocení německé ceny za design jsou kvalita designu, užitná hodnota, technická a ekologická kvalita a celková koncepce. Důležitou roli v  hodnocení hraje rovněž nejen výrobek a jeho design, ale také marketingová strategie dané výrobní firmy.

Porota udělila pět zlatých medailí a dvacet medailí stříbrných. Za celoživotní práci v oblasti designu získal toto prestižní ocenění pro rok 2009 designér Richard Sapper.

Předseda poroty Roland Heiler při slavnostní řeči uvedl současné poslání designu slovy: „Design jako disciplina vždy vycházela z toho, jak vidí sebe sama ve své snaze učinit svět lepším místem k životu. Vezmeme-li v úvahu probíhající ekologické a sociální otřesy, které mohou přerůst do situace ohrožující civilizaci, potom se zdá, že nejdůležitější bude vrátit se k původům naší discipliny a k tomuto základnímu požadavku, znovu jej interpretovat a takto s ním přistupovat k budoucnosti. Hlavní úkol designu 21. století je navrhovat naše prostředí pro život holisticky tak, aby jeho kvalita byla pro člověka ochráněna, nebo, jinak řečeno, budeme-li myslet globálně, budeme současně vytvářet kvalitní životní prostředí."

Německá spolková vláda a německá Rada pro design tak pomocí německé ceny za design podporují toto holistické chápání designu, což je vhodné jak pro vytváření kulturních, tak hospodářských hodnot.

Tento jasný závazek holistického přístupu k designu je zjevně odlišující prvek vůči zákazníkům a stále více i vůči jednotlivým konkurentům - to je poselství 1 200 účastníků soutěže o cenu za design Německé spolkové republiky za rok 2009.

Porota ocenila u všech 25 oceněných produktů pocházejících z nejrůznějších oblastí průmyslu inovační obsah, pevnou koncepci a formální soudržnost. Úspěchu na trhu dosáhnout pouze výrobky, v nichž je inovace výsledkem kombinace technologie, ekonomie a tvořivosti.

Lenka Žižková
Překlady Jiří Eibel


Zlaté medaile získali:

1 / Tonium, Švédsko
Pacemaker
Tonium

2/ Loewe AG, SRN
LCD TV
Design3 Produktdesign

3 / Yello Strom GmbH, SRN
Měřicí přístroj elektrického proudu
IDEO GmbH

4 / FREITAG, Švýcarsko
Hlavní prodejna fy Freitag v Curychu
spillmann echsle architekten eth sia

5 / Evangelische Stiftung Alsterdorf, SRN
Evangelische Stiftung Alsterdorf - vizuální identita
buro uebele visuelle kommunikation

 

Stříbrné medaile získali:

1 / Eva Denmark A/S, Dánsko
struhadlo
Tools Design

2 / Gaggenau Hausgeräte GmbH, SRN
Kombinovaná chladnička a mraznička
Gaggenau Hausgeräte GmbH

3 / MAGIS SPA, Itálie
Židle
Stefano Giovannoni

4 / COR Sitzmöbel, SRN
Čalouněný nábytek
Studio Vertijet

5 / HAY, Dánsko
Sedací nábytek, stolička
Oskar Zieta

6 / Tisch & Stuhl Willisau AG, Švýcarsko
Stůl
Tisch & Stuhl Willisau AG

7 / Olivetti SPA, Itálie
Přenosná inkjetová fototiskárna
IDEO GmbH

8 / Phonak Communications AG, Švýcarsko
Mikrofon
Phonak Communications AG

9 / Baltensweiler AG, Švýcarsko
Stolní lampa
Baltensweiler AG

10 / Flos/Antares, Španělsko
Stropní bodové světlo
Knud Holscher Design

11 / Bene AG, Rakousko
Prostorové dělící příčky
Bene AG

12 / Otto Bock HealthCare GmbH, SRN
Multifunkční bederní ortéza
Resolut Design

13 / Canyon Bycicles GmbH, SRN
Rám závodního kola
Canyon Bycicles GmbH

14 / BMW Group, SRN
Motocykl
BMW Group Design

15 / CLAAS KGaA, SRN
Kombajn
Budde Industrie Design

16 / ag4 media facade GmbH, SRN
Systém umožňující umístění reklam na fasády
ag4 media facade GmbH

17 / Tourismus+Congress GmbH Frankfurt/M., SRN
Sky Arena
Atelier Markgraph GmbH

18 / Tinnitus Hilfe DÜsseldorf e.V.,SRN
Zvukový design
Heye, Group GmbH

19 / Canyon Bycicles GmbH, SRN
Korporátní design jízdních kol
KMS TEAM GmbH

20 / MAGMA Brand Design, SRN
Časopis
MAGMA Brand Design

Osobnost německé ceny za design:

Profesor Richard Sapper

Další informace:
Rat Fur Formgebung/German Design Council

www.designpreis.de

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu