Design Cabinet CZ

12.01. 2023

Dokáže se pražská UMPRUM soustředit na nepovrchní trendy?

Design v souvislostech

Světem, včetně světa designu, hýbou aktuální myšlenky a síly, ale v očích většiny méně vnímavých lidí jsou často zakryty povrchními trendy.

Média převážně podporují informace o povrchních trendech, neboť jsou atraktivnější. Proto není ani snadné nalézt komunikační prostor, kde má smysl o aktuálních myšlenkách informovat. V oblasti českého designu patří web Design Cabinetu CZ k těm výjimečným, kde se lze s nepovrchními informacemi setkávat.

Pražská UMPRUM pod vedením rektora Jindřicha Vybírala pokročila o krok dále nejen zprovozněním známého atraktivního technologického centra, ale také převzetím nenápadného prostoru starého ateliéru v Praze 6, kde provozuje centrum pro umění a ekologii. Obě tato nová místa jsou naplněna tradičními aktivitami, ale současně se v každém z nich nabízí doplnění o nějaký nový postup.

Technologické centrum v Mikulandské ulici převážně dílensky zajišťuje tvorbu modelů studentských návrhů bez užití funkčních technologií. Jde tedy k dispozici zejména modelování tvarové a barevné, vztahující se hlavně k estetickým kvalitám. Dnešní doba však propojuje design velmi promyšleně s technologiemi, které souvisejí s jeho funkcemi a s těmi nezbytně musejí studenti získávat potřebnou zkušenost. Zajistit dílny umožňující tvorbu elektrických technologií, dokonce ani mnohdy jen mechanických prvků však může být pro školy příliš náročné. V této rovině nezbývá než se pokoušet o spolupráci s různými podniky. Aby však škola nezůstala zcela mimo možnosti rozvoje technologické zkušenosti v těchto rovinách, je potřebné, aby zavedla výukovou dílnu umožňující rozebírání různých produktů na jednotlivé díly, případně materiálové prvky. Tím se studenti naučí vnímat konstrukční potřeby produktů, které navrhují a současně i recyklační problematiku související se závěrem životního cyklu. Odpovídá to již déle se ve světě šířícímu, ale u nás zatím nepříliš vnímanému trendu „i-fixit“, který vede například také k zakládání svépomocných komunitních dílen a je podporovaný výrobou potřebných nástrojů, jež běžně nejsou na trhu. Jde o jeden ze základů udržitelnosti, který se však v praxi nesnadno šíří.

Centrum pro umění a ekologii má šanci se posunout od samotného umění více k reálné praxi využitím principů permakulturního designu. Jde o obecný princip přístupu k tvorbě a užití produktů, ale mnohdy bývá zdůrazňována jen jeho zahradnická praxe. Záleželo by už na tvůrčím myšlení pedagogů, jak by jej k podpoře praktické zkušenosti studentů využili, ale zahrada ateliéru v Praze 6 nabízí mnohé možnosti.

Pražská UMPRUM má nyní některé nové poradní orgány, včetně například metodické rady, které by mohly aktuální směřování výuky podnítit inspirativněji než jen samotná katedra teorie, která je stále značně uzavřena do tradičního myšlení umění o umění. Sledujme proto vývoj a nechme se překvapit.

Klára Náveská

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu