Design Cabinet CZ

12.10. 2017

Dotazy na odborníka: Kde brát informace a inspirace?

rozhovory

Ptáme se Ing. Jana Opitze - interiérového designéra s dlouholetou praxí, který vystudoval v roce 1998 na Střední uměleckoprůmyslové škole hudebních nástrojů a nábytku v Hradci Králové obor truhlář – nábytkář a následně magisterské studium v oboru dřevařské inženýrství v Brně na Mendelově univerzitě. Nyní je jeho hlavní činností vedení školy SUPŠ HNN, kde je již několik let ředitelem. Interiérovému designu se však stále věnuje.

Kde berete inspiraci a nové informace z oboru interiérů - pro svou praxi i výuku?

Záleží na charakteru zadání, zda se bude jednat o provedení spíše alternativní s důrazem na originalitu nebo blížící se konvečnějším způsobům řešení. Inspiračními zdroji jsou pro mne dvě velké oblasti, které kombinuji. Za prvé strategičtější, kterou jsou nejvíce inspirace mimo obor, tj. výstavy nebo prezentace všeho možného - všeobecný přehled, jen ne o bydlení. Tam člověk přichází na zajímavé souvislosti ale i netradiční vazby (materiálů, tvarů, způsobů použití) a využívá je právě čas od času v alternativnějších zadání. U těch běžných zadání je to zase více operativní inspirace z periodik, několik oblíbených webových stránek...ale hlavně se snažím fotit u nás a v zahraničí. Je to úplně jiná kvalita poznání a vnímání vidět objekty živě.


Jakou formou je pak předáváte studentům?

 

Samotné navrhování už bohužel pro velkou časovou náročnost neučím, ale skrze výuku konstrukce nebo dějin designu se snažím něco studentům stále "podstrkávat", jakoby "mimochodem". Standardně věci prezentujeme na velké obrazovce a potom k tomu diskutujeme a kreslíme souvislosti. Vizuální forma je stejně tak důležitá jako vlastní problematiku rozvést v diskuzi, neboť se nejedná o memorování konkrétního řešení, ale naopak, o přístup a způsob uvažování, který poté aplikují v dalších projektech po svém tak, aby byli přesvědčeni, že ví, proč to tak udělali.


Kdy jste byl poprvé na semináři Interiéry a co vás tam nejvíce zaujalo?

 

Vlastně až před dvěma lety, tedy v roce 2015. A dodnes mne mrzí, že jsem si neudělal čas při předchozích ročnících. Takových akcí, podobné pestrosti témat pro designéry interiérů a nábytku s praktickými přesahy do souvisejících oborů u nás moc není, nebo rozhodně nejsou pravidelné nebo postrádají kvalitu. Jsem si jist, že každý z návštěvníků semináře si pokaždé odnese několik informací, o kterých by si dříve ani nemyslel, že by je mohl ve své práci zužitkovat. Témata jsou velice pestrá, a v tom si myslím, je síla semináře. A tak snad ani nedovedu konkrétně říci, která z přenášek mne zaujala nejvíce, neboť mnoho z nich mi v myšlenkách rezonuje i s odstupem času v různých souvislostech, se kterými se člověk v naší profesi setkává.


Je tato forma dalšího vzdělávání pro vás přínosná jako pro interiérového designéra?

 

Rozhodně ano. Doporučuji i ostatním udělat si čas, neboť, kdo z nás si najde prostor, aby si dohledal informace z první ruky od tolika odborníků z praxe najednou, od konstrukce, materiálů a technologií, využití techniky, měkkých dovedností a dalších tématech, nebo náhledem do procesu tvorby svých kolegů. Neopomenutelná je i možnost se s každým následně pobavit, získat kontakty.

Myslíte si, že je přínosná i pro studenty?

Ano, pro ty středoškolské spíše až od 3. nebo 4. ročníků, kdy už něco málo mají za sebou. Je to pro ně poměrně široký záběr, ale na druhou stranu si uvědomí, jak komplexní osobnost s nemalou paletou dovedností a znalostí musí dobrý designér být. Tento rok s sebou chceme nějaké studenty vzít - za odměnu.

Letos budete také přednášet - jaké bude vaše téma?

Bude to téma o vizualizacích. O tom, že vše nespasí jen dobrá vizualizace. Téma snad osloví jak designéry grafiky, kteří vizualizace vytvářejí, nebo s nimi v projektech pracují, tak ty, kteří se bez počítačové vizualizace obejdou. Protože jsem se problematice vizualizací, vedle navrhování věnoval od vysoké školy asi 10 let, začal jsem si uvědomovat i souvislosti, která nemají nic společného s nastavením nebo náročností, a právě o tyto vazby bych se rád podělil s ostatními. Způsoby, využití a význam vizualizací se za posledních 15 let výrazně změnil, a ještě měnit bude. Další dekáda dozná v této oblasti dalšího výrazného posunu, který se nám bude zdát úžasný. A právě proto bychom neměli zapomínat na kladné i záporné stránky počítačových vizualizací už dnes, abychom na ně byli připraveni.

 

Děkuji za rozhovor.

 

Iva Bastlová

 

Přihlášku na seminář a jeho program najdete v přílohách.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Česká Stavební Akademie
  • Slovenské centrum dizajnu
  • Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství