Design Cabinet CZ

22.10. 2019

Elena Pavlenko_Rozhovor v rámci Národní ceny za studentský design 2019

rozhovory

Jak bys sama sebe charakterizovala?
EP Mezi mé dobré vlastnosti patří cílevědomost, upřímnost, vytrvalost a pečlivost. Každé
zadaní na univerzitě, v práci, nebo v jakékoli životní situaci beru jako zápas. Vliv na to měl
také sport, kterému jsem se věnovala závodně. Můj trenér řekl: „Když běžíš, tak běž, abys
vyhrála, jiný důvod závodění není“. Tak to pro mě zůstává i v životě.
Co pro tebe znamená umění a design?
EP Rozdíl mezi designem a uměním je jejich účel. Když umělec vytváří nějaké umění, chce
vyvolat emoce u lidí. Účelem designera je sdělit ideu a motivovat diváka, aby něco učinil
(třeba danou věc koupil). Dobrý design je jednoduchý, funkční, srozumitelný, usnadňuje život
člověka a je krásný. Někteří designéři si říkají, že jsou umělci, ale málokterý umělec si řekne,
že je designer.
Co považuješ doposud za svůj největší úspěch?
EP Můj největší úspěch je, že jsem se v 18 letech přestěhovala s rodinou do České
republiky. Naučila jsem se česky během 5 měsíců a úspěšně jsem odmaturovala. Dostala
jsem se na vysokou školu a odpromovala bakaláře s oceněním děkana v oboru, o kterém
jsem snila celý život. Nyní jsem nominována na Národní cenu za studentský design.
Co plánuješ do budoucna a jaký je tvůj cíl ve vlastní tvorbě?
EP Nejdříve bych chtěla zkusit práci v mezinárodní týmové spolupráci v designu lodí. Chtěla
bych spolupracovat na reálných projektech a později založit své vlastní designerské studio.
Kdybys vyhrála národní cenu za studentský design, co by to pro tebe znamenalo?
EP Byla bych nadšená. Pomohlo by mi to také v sebeprezentaci ve sféře designu.
Proč ses rozhodla studovat produktový design?
EP Baví mě, že díky tomuto oboru mohu navrhovat věci, které jsou kolem nás. Od nábytku,
produktů, interiérů, až po transport design.
Fascinují tě moderní lodě a stroje budoucnosti? Jaké jsou podle tebe jejich výhody či
naopak nevýhody pro společnost?

EP Cestovaní lodí v současné době není tak běžné, jako jiné dopravní prostředky. Navzdory
tomu, že moře činí 71% naší planety. V tom vidím velký potenciál z hlediska designu. Jako
nevýhodu vidím, zatím relativně pomalou přepravu a lidé na to nejsou zvyklí. Ráda bych
lidem ukázala, že se i plavidla můžou vyvíjet.


Děkuji za rozhovor.
Andrea Vaňourková

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu