Design Cabinet CZ

27.10. 2021 - 27.10. 2021

Fakulta designu a umění založila novou tradici – sympozium Jiřího Trnky

Workshopy a semináře

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni položila základ nové tradici setkávání profesionálních tvůrců, teoretiků a studentů ilustrace a animované tvorby. Jiří Trnka International Symposium, jehož pilotní ročník proběhl pod záštitou primátora města Plzně na Sutnarce začátkem října, připomene v příštím roce 110. výroční narození tohoto světově uznávaného plzeňského rodáka.

Fakulta je se svými pěti ateliéry zaměřenými na didaktickou ilustraci, mediální ilustraci, komiks, knižní a animovanou tvorbu ideálním místem k propojení mladé generace umělců s profesionály, k vzájemné diskusi a společné tvorbě.

Letošní první ročník sympozia poukázal na výjimečnou osobnost Jiřího Trnky, jehož umělecké rozpětí sahalo od loutkářství, ilustrace a animované tvorby přes scénické a kostýmní výtvarnictví až k malbě a sochařství, zároveň ale zahrnovalo i design hraček, nábytku, bytových doplňků nebo gobelínů, volnou a knižní grafiku, typografii a výstavní instalace. Sympozium tak nabídlo v souvislosti s dalším vývojem oborů řadu témat, která se otevírají další badatelské činnosti.

Podtitul letošního ročníku Zahrady v nás, odkazující na Trnkovu knihu Zahrada, se stal nosným tématem pro přednášky a prezentace českých i zahraničních hostů, mezi něž patřili například ilustrátorka Andrea Tachezy, pedagog a animátor Jan Šrámek nebo italský ilustrátor Marco Ieie. Z Kolumbie živě přednášel literární teoretik Fanuel Hanán Díaz. Součástí sympozia bylo i autorské čtení spisovatele, pedagoga a překladatele Radka Malého, který představil své básně i prózu pro děti. Vrcholem úvodního dne sympozia pak bylo promítání Trnkova legendárního animovaného filmu Sen noci svatojánské.

Vybraní studenti měli možnost absolvovat třídenní workshopy pod vedením Andrey Tachezy a Marca Ieie. Tématem jejich ilustrací se stala opět zahrada a les a jejich zvláštní kouzlo a atmosféra. Právě možnost osobního kontaktu a intenzivní práce s hostujícími umělci hrály podle Renáty Fučíkové nejzásadnější roli při plnění záměru obohatit studenty Sutnarky o nové dovednosti a zkušenosti. Příležitostí k prezentaci vlastní práce pak byl pro studenty společný večer ve formátu PechaKucha, kde představili své semestrální projekty a závěrečné práce.

 

Umělecké sympozium bylo doprovázeno několika výstavami. Během sympozia si mohli návštěvníci v Galerii Inkubátor v budově fakulty prohlédnout ukázky ilustrací Andrey Tachezy, Marca Ieie a Jana Šrámka. V Galerii Ladislava Sutnara v centru Plzně je až do konce října k vidění výstava k desátému výročí ateliéru Animace, v prvním patře Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje mohou návštěvníci až do konce roku vidět výstavu ateliéru Komiks a ilustrace pro děti s názvem Linky, body, bubliny. Před knihovnou pak uvidí venkovní výstavu Hrdinky, která představuje stejnojmenný projekt ateliéru Didaktická ilustrace.

 

Více informací v příloze.

 

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu