Design Cabinet CZ

18.05. 2017

FK15: umění autorské knihy a výtvarná výchova

Recenze

Jana P. Francová a kol.

Odborná literatura může být také hravá. V nakladatelství Masarykovy univerzity Munipress, jednom z nejvýznamnějších odborných nakladatelství v České republice, právě vyšla publikace FK 15: umění autorské knihy a výtvarná výchova autorky Jany P. Francové. FK 15 je symbolickou zkratkou mezinárodně úspěšné studentské soutěže Fenomén kniha, kterou od roku 2001 organizovala Katedra výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Kniha je rozdělena do čtyř částí. První část – Minulost – se věnuje zmíněné mezinárodní studentské soutěži Fenomén kniha, shrnuje její nejdůležitější aspekty a definuje její odkaz.

Příspěvek kurátorky Hany Karkanové se zabývá autorskou knihou zastoupenou ve sbírkách Moravské galerie v Brně, konkrétně ve sbírkách bibliofilií a knižní vazby. Zahrnuje díla nejvýznamnějších představitelů tohoto specifického odvětví umění (Josef Váchal, Jiří Šindler, Jiří H. Kocman, Květa Pacovská, Miloš Šejn, Dalibor Chatrný, Jan Činčera aj.) a poskytuje odborné zázemí k tématu autorské knihy. 

Část nazvaná Současnost se věnuje aktuálním trendům autorské knihy ve tvorbě studentů a pedagogů na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze z pohledu Martina Raudenského a Jana Charváta.

Třetí část – Budoucnost – se primárně zabývá studií dětských autorských knih, zkoumá literárně výtvarné projevy dětí raného školního věku. Studie dokumentuje společné kořeny kresby a písma ve spontánním dětském výtvarném projevu. Analýzou konkrétních prací definuje společné charakteristiky této specifické tvorby dětí. Naleznete zde odpovědi na otázky – kdy a jak tvoří děti knihy? Co je pro takové knihy charakteristické? Tato část obsahuje bohatý obrazový materiál, který si užije i oko toho nejnáročnějšího čtenáře. To vše by mohlo zajímat nejen studenty a pedagogy výtvarné výchovy, ale i zvídavé rodiče tvořivých dětí.

Příspěvek Evy Strouhalové přesahuje tematicky do galerijní pedagogiky. Kniha a písmo v tématech workshopů a výtvarných dílen pro děti, které zrealizovalo lektorského oddělení Moravské galerie v letech 1996–2014. Jak v těchto letech vznikaly a proměňovaly se programy pro děti realizované v Moravské galerii, to je zahrnuto v sumarizaci edukačních programů pro děti. Unikátní souhrn může být cenným zdrojem inspirace, pro studenty galerijní pedagogiky a profesionály, kteří zprostředkovávají umění dětem.

Širšímu pojetí pohledu na knihu odpovídá také část věnovaná vztahu nových médií a knihy respektive audiovizuality. Témata knihy a písma přesahují do překvapivých oblastí umění. Co může být společného pro díla avantgardního filmu a net.artu? Je téma knihy otevíráno i v umění nových médií? Tyto otázky by mohly zajímat studenty dějin umění nebo zájemce o přesahy zmíněných žánrů.

Autorská kniha je výtvarný objekt, který stojí za to zkoumat a podrobovat bádání v měnících s dějinných kontextech. Témata, která jsou zde představena, výrazně přesahují obrysy původní soutěže. Kromě erudovaných textů je kniha doprovázena bohatou obrazovou dokumentací, většinou dosud nepublikovanou.

Hravost se objevuje také v detailech grafického zpracování knihy. „Vzhledem k různorodosti témat a bohaté obrazové dokumentaci jsem zvolila jednoduché typografické zpracování, které se snaží knihu sjednotit a čtenářsky zpřístupnit,“ uvádí grafička Eva Havelková a dále dodává: „Zaměřuji se na detail v podobě použitého materiálu. Jednotlivé části knihy jsou odděleny dvoustranami s úvodním textem vytištěným na barevném grafickém papíru Fedrigoni, knižní složky jsou sešité červenou nití.“ Hravý přístup je patrný i na obálce knihy, která na první pohled zaujme svou barevností, při manipulaci se objevují plastické geometrické tvary volně vycházející ze zkratky FK 15.

Knihu je v současnosti možné zakoupit na webu MU https://is.muni.cz/auth/obchod/baleni/103854 za krásných 292 Kč.

 

Za autorský kolektiv

Jana P. Francová a Eva Havelková

 

Foto: archiv autora

 

Odkazy:

Archiv soutěže Fenomén kniha

http://www.ped.muni.cz/kvv/archiv/fenknih/d.htm

 

Katedra výtvarné výchovy PdF MU

http://www.ped.muni.cz/kvv/

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu