Design Cabinet CZ

03.07. 2022

Karlovarský filmový festival podporoval akvizici designu

Design v souvislostech

Se zahájením mezinárodního filmového festivalu byla v Karlových varech v Galerii umění také otevřena výstava grafického designu Studia Najbrt, které od devadesátých let vytváří pro náš největší svátek filmu komplexní propagaci. Fotografie z výstavy naznačuje, že je zde prezentováno velké množství předmětů, o kterých by se odborná veřejnost mohla domnívat, že pocházejí ze sbírky Muzea umění a designu v Benešově.

 

Toto muzeum totiž v úzké spolupráci s organizátory festivalu vytvářelo po dlouhá léta dvě specifické kolekce. První navazovala na bohaté zastoupení českého filmového plakátu ve sbírce, které rozšířila o mezinárodní produkci. Organizátoři festivalu totiž každým rokem shromáždili pro muzeum desítky tisků z celého světa, které vzhledem k zaměření karlovarské akce představovaly velmi zajímavý pohled do soudobé mezinárodní tvorby.

Druhá kolekce shromažďovala každoroční propagační předměty navržené Studiem Najbrt, jež bezpochyby představuje kvalitativní špičku českého designu. Výstava v Galerii umění shrnující celé dlouhé období přesvědčivě vypovídá, že jde o mimořádný soubor, který stojí za to uchovat pro budoucí generace.

Celá benešovská akviziční aktivita však byla, jak známo, roku 2017 násilně politicky přerušena. Organizátoři filmového festivalu patřili k odborné veřejnosti, která proti činům benešovských politiků roku 2017 protestovala. Když poté sledovali, jak postoje českých odborníků nic neznamenají, jen překvapeně kroutili hlavou.

Jestliže Studio Najbrt si ve vlastním archívu vzorky své produkce uchovává, není vyloučeno, že se v budoucnosti dostanou do některé z několika málo veřejných sbírek designu a nic nebude ztraceno.

Mezinárodní produkce filmového plakátu však již pátým rokem končí v popelnicích, protože je zcela mimo možnosti organizátorů festivalu vytvářet speciální archív. Původně byla naděje, že by této myšlence mohlo sloužit filmové muzeum, které chtěla skupina osobností v 90. létech ve Varech ve prospěch turistického ruchu založit. Místní politici však nebyli schopni za dlouhá léta pochopit přínos takové (finančně nevelké) investice pro město ani pro Českou republiku, a tak muzeum, které se mohlo věnovat i historii samotného festivalu, nevzniklo. Možné prostory pro něj ve Varech existují a s odcházejícími Rusy se budou i množit. Ne tak návštěvníci lázní, kteří budou potřebovat mnoho promyšlených podnětů, aby přijížděli ve větším množství.

 

V podstatě jde o propojené ukázky neschopnosti mnoha českých politiků uvažovat a konat dostatečně aktivně, hospodárně a kompetentně, aby to bylo přínosné pro regiony, které spravují. Atraktivní akviziční činnost Muzea umění a designu v Benešově mohla začít postupně přinášet ovoce nejen pro malé středočeské město, které jako Karlovy Vary také bojuje o přízeň turistů, ale i pro celou českou kulturu. Její násilné přerušení naopak představuje ztrátu (pokud už nejsme schopni pochopit rovinu vzdělávací) i zásadně ekonomickou. Každá dlouhodobá aktivita, do které jsou investovány stovky hodin práce kvalifikovaných pracovníků a s nimi spojené rozpočty musí kontinuálně pokračovat, aby veškerá energie mohla být dostatečně zúročena. Benešovský nekompetentní atak na odbornou instituci je bohužel ukázkou typické nekompetentnosti českých politiků působících škody všeho typu, které ji unavená česká veřejnost dlouhodobě toleruje.

Václav Kaláb

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu