Design Cabinet CZ

07.11. 2019 - 07.11. 2019

Konference Interiéry na téma „design & bussiness“

Workshopy a semináře

Konference určená profesionálům - interiérovým architektům, designérům, výrobcům a dodavatelům interiérového zařízení, ale také akademikům, studentům a novinářům z odborných médií proběhne Mendelově univerzitě v Brně.

Přednášky představí témata, jako je „Fotografie prodává design“, kterou si připravil zkušený fotograf Jiří Ernest nebo „Principy fungujícího designu“ od Jana Kramoliše z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Velmi praktická bude přednáška „Interiér jako nástroj prodeje Jana Šolty, který se podílel například na konceptech restaurací Plzeňského Prazdroje a externě přednáší na UK a VŠE v Praze. Mezi přednášející patří i úspěšní designéři Petr Novague a Jaroslav Juřica nebo Jan Fišer, který vyučuje na Fakultě architektury ČVUT v Praze a Fakultě umění UJEP v Ústí nad Labem. Dotkneme se i tématu marketingu a sebeprezentace. Na téma prezentace v médiích bude hovořit designérka Martina Pištěláková, která má  zkušeností s televizními pořady o bydlení. Posluchače dále čekají novinky o oblasti softwaru, kování a dalších materiálů. Jistě „trefná“ bude i přednáška s tématem „Design bez financí končí jen na papíře“ od specialisty Tomáše Němčíka. 7. listopadu 2019 proběhne v Brně celkem více než 20 krátkých a jistě výstižných přednášek.
Přihlašování na akci probíhá on-line na webu www.konference-interiery.cz. K projektu vychází i další číslo odborného magazínu Interiéry, jehož druhou stranou je sborník přednášek z konference. Posluchači si mohou při registraci objednat také box se vzorky materiálů..
Více informací v příloze a na www.konference-interiery.cz.

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu