Design Cabinet CZ

30.11. 2022 - 30.11. 2022

Konference na počest Emilie Paličkové

Workshopy a semináře

30. listopadu 2022 končí v galerii Emilie Paličkové v pražské  Vyšší odborné škole textilních řemesel a Střední umělecké škole a textilních řemesel výstava na počest 130. výročí narození profesorky Emilie Paličkové. K jejímu slavnostnímu ukončení pořádá škola konferenci, na kterou je možné se ještě přihlásit (přihláška a program konference jsou v příloze). Výstava představuje obraz životního díla české výtvarnice, která své nadání dala celé do služeb krajky, obohatila staletou krajkářskou tradici novými prvky a našla pro krajku soudobý výraz a použití.

Emilie Paličková-Mildeová (1892 Náchod – 1973 Praha) byla významná česká textilní výtvarnice, krajkářka a pedagožka. Její největší přínos byl v osvobození krajky z tradičního rámce ornamentálních schémat. V roce 1925 získala na Mezinárodní výstavě moderního dekorativního a průmyslového umění v Paříži Grand Prix a zlatou medaili. Vytvořila také závěsy prezidentského lože Národního divadla. V letech 1946–1959 vedla mistrovský ateliér krajky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové škole v Praze, kde byla v roce 1946 byla jmenována profesorkou, na této škole působila do roku 1959, kdy odešla do důcodu.

Narodila se v Náchodě, v rodině strojníka v továrně v Náchodě Bohuslava Mildeho. Mládí prožila v Bulharsku, kde její otec založil knihtiskařský závod. V letech 1907–1910 studovala na Umělecké průmyslové škole v Sofii. Po smrti otce se rodina vrátila do Čech. Tady pokračovala ve studiích na pražské Uměleckoprůmyslové škole v letech 1911–1915 u profesorů Josefa SchusseraJana Beneše a Emilie Krostové. Po ukončení studií navrhovala v ateliéru Marie Teinitzerové koberce, pokrývky a batikování. Zároveň v letech 1917-1921 byla na Uměleckoprůmyslové škole asistentkou prof. J. Beneše.

Textilní výtvarnice - krajkářka

V roce 1919 nastoupila do zaměstnání ve Státním ústavu školském pro domácí průmysl v Praze, (dnes VOŠTŘ a SUŠTŘ, Praha 1, U půjčovny 9), kde působila jako návrhář a pedagog.

Měla dokonalý cit pro výtvarné možnosti krajky, návrhy jsou kompozičně i tvarově vyrovnané, vázané k charakteru textilie, technice i způsobu užití. Zpočátku přistupovala ke krajce jako k malbě nebo spíš kresbě. Nebyla svázaná technologickými postupy a neuvažovala o tom, jak se bude krajka „vyrábět“, ale tužkou ji nakreslila. Začala s technikou šité krajky, která dovoluje větší volnost v návrhu. Základem je jednoduchá kresba se zvýrazněnou konturou a plochy vyplněné různými vzory, zvláště mistrně využívala techniku jemného stínování. V jejím podání se krajka stala svébytným uměleckým odvětvím. Emilie Paličková byla v roce 1923 jmenovaná profesorkou a spojila s Ústavem celá následující desetiletí své plodné tvorby. Opustila jej až v roce 1946, kdy byla povolána jako profesorka na Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze.

V roce 1923 vytvořila první monumentální kruhovou kompozici ze šité krajky - Orloj- inspirovanou Mánesovým kalendáriem staroměstského orloje, zhotovenou patrně pro mezinárodní výstavu v Milánu. Následuje soubor šitých krajek, které v roce 1925 na Mezinárodní výstavu dekorativního a průmyslového umění do Paříže a získaly nejvyšší ocenění. Nejobdivovanější bylo Sluníčko. Kruhová pokrývka, přes metr a půl široká provedená velmi jemnou technikou šité krajky. Pokrývka vznikla v pobočce v Schönfeldu/Krásno na Karlovarsku, kde na ní zručné krajkářky pracovaly 11 000 hodin. Emilie Paličková se ve svém návrhu inspirovala lidovým uměním, které mistrně převedla do současného stylu art deco. O jejích pracích se pochvalně zmiňuje i současná francouzská publikace z roku 1925, kde dvě třetiny reprodukcí představují díla Emilie Paličkové.

E. Paličková postupně přešla od ornamentálně dekorativního stylu k jednodušším kompozicím založeným na dokonalé stylizaci lidských postav. Typickým příkladem je pokrývka Lidé pod horami, vystavovaná a oceněná 1935 na mezinárodní výstavě v Bruselu. Ve třicátých letech začala užívat i techniku paličkované krajky. První velká práce provedená touto technikou byla vystavená na mezinárodní výstavě v New Yorku. V této kruhové monumentální kompozici upouští zcela od předchozí ornamentálnosti a symetričnosti. V dílech čtyřicátých let objevuje další motiv - člověk a vesmír, zapojuje i barvu. Práce směřují stále k větší abstraktnosti a uvolněnosti. Vedle těchto monumentálních pokrývek vznikají drobnější krajkové límečky, manžety, čelenky, kloboučky apod. Za druhé světové války se věnuje především stolničení. V závěru svého působení v Ústavu navrhla velikou stóru určenou pro prezidentský salonek v Národním divadle s motivem kytice provedenou v pobočce v Sedlici u Blatné. Dílo monumentální nejen svými rozměry, ale i pojetím, ve kterém plně využila možnosti paličkované krajky.

Pravidelně se účastnila souborných výstav doma a společně se Státním ústavem školským v zahraničí.

 • 1923 Milán, trienále
 • 1925 Paříž, Mezinárodní výstava moderního a průmyslového umění
 • 1926 Kodaň a Filadefie
 • 1929 Haag, společná výstava českých umělkyň[10]
 • 1929 Barcelona, Mnichov, Amsterodam a Londýn
 • 1930 Ósaka, Bukurešť
 • 1931 Buenos Aires, Malmö a Stockholm
 • 1933 Chicago
 • 1939 New York - mezinárodní výstava moderního a průmyslového umění
 • 1848 Bukurešť - moderního výstava
 • 1949 Amsteroda, Stokholm
 • 1957 Praha, Slovanský ostrov, Současné textilní umění
 • 1958 Brusel, světová výstava
 • 1968 Praha, Mánes, 50 let českého užitého umění a průmyslového výtvarnictví
 • 1979 Praha, Galerie Jaroslava Fragnera, Krajka, výšivka, tkaný textil
 • 1994 Praha, Lobkovický palác, výstava ke 115 výročí ŠÚUV
 • 1999, Praha, Lobkovický palác, výstava ke 120 výročí školy VOŠTŘ a SUŠTŘ
 • 2000 Tokio, výstava Secese a art deco
 • 2006 Praha, Muzeum Policie ČR, výstava Krajka
 • 2008 Praha, Muzeum Policie ČR, výstava k významným výročím školy 130+90 = 2 jubilea jedné školy (VOŠTŘ a SUŠTŘ)
 • 2009 Praha, Galerie E. Paličkové – výstava „Emilie Paličková“,
 • 2012 Schönsee, Centrum Bavaria Bohemia, výstava školy a sbírky (VOŠTŘ a SUŠTŘ)
 • 2014 Praha, Galerie UM, Z Prahy až do Buenos Aires, „Ženské umění“ a mezinárodní reprezentace meziválečného Československa
 • 2015 Letohrad, zámek Krajka žije/Lace is alive, výstava se sbírek školy
 • 2015 Miláno, EXPO
 • 2015 Pražská muzejní noc, výstava a přednáška v Galerii Emilie Paličkové
 • 2016 Jindřichův Hradec, Dům gobelínů, Řemesla pro budoucnost/ Budoucnost pro řemesla (VOŠTŘ a SUŠTŘ)
 • 2019 Praha, Galerie Emilie Paličkové, STOLETÁ soubor výstav k výročí školy
 • 2022 Vamberk, muzeum Krajky, Emilie Paličková a její pokračovatelé


Vyšší odborná škola textilních řemesel a Střední umělecká škola textilních řemesel
U Půjčovny 9, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

 • Slovenské centrum dizajnu