Design Cabinet CZ

06.05. 2022 - 07.05. 2022

Konference Transition – Design – Education

Workshopy a semináře

Ve dnech 6. – 7. 5. 2022 se koná na pražském Žižkově v Prostoru39, Řehořova 33/39 konference o designu a vzdělávání designerů pro budoucnost.
Odborná konference se zaměří na aktuální otázky metodologie designu, které vyvěrají z potřeby reagovat na komplexní problémy antropocénní civilizace, ať už jde o klimatickou krizi, krizi západní demokracie, sociální nerovnosti nebo stárnutí a nárůst globální populace. V akademických kruzích, sociálním i ekologickém hnutí, ale i v kontextu designu dnes rezonuje myšlenka, že žijeme v době klíčové „tranzice“, kdy kolektivně rozhodujeme o budoucí podobě sociálního systému. Možné trajektorie strukturální změny zvažuje i tzv. transition design, myšlenkový rámec pro transformaci praxe designu směrem k vytváření dlouhodobých vizí a dílčích intervencí, které umožní přechod k životaschopnému a spravedlivému společenskému uspořádání.

Na konferenci zazní příspěvky věnované hlavním teoretickým i metodologickým úběžníkům tohoto přístupu, jeho politickému a ekonomickému kontextu či jeho vztahu k jiným koncepcím designu pro udržitelnost nebo designu služeb a sociálních inovací. Prostor bude věnován rovněž výzvám, které transition design klade na vzdělávání budoucích profesionálních designérů a designérek a také konkrétním příkladům, jak se myšlenkové procesy tranzice protínají s praxí designu v českém prostředí. V návaznosti na odborné příspěvky zahraničních i českých hostů proběhnou také tvůrčí dílny pro studentky a studenty designu i zájemce z řad veřejnosti. 

Další informace o programu, medailonky vystupujících i témata tvůrčích dílen naleznete na adrese: https://kisk.phil.muni.cz/transitiondesign/o-konferenci

(Do češtiny převedl Tomáš Fassati)

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu