Design Cabinet CZ

09.12. 2022 - 01.02. 2022

Konfliktní dům?

Výstavy

UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně

UMPRUM se již od svého počátku, jako Umělecko-průmyslová škola, aktivně účastnila celé řady mezinárodních i tuzemských výstav. Konfliktní dům? UMPRUM na Výstavě soudobé kultury v Brně je výstava v Galerii UM, jež představuje jednu ukázku z těchto prezentačních aktivit. Poukazuje nejen na dobovou událost, pro níž navrhl roce 1928 Pavel Janák vzorový dům, ale  i na vnitřní ideovou krizi, ve které se škola od poloviny dvacátých let nacházela.

I když se Umělecko-průmyslová škola snažila při svém vystoupení na Výstavě soudobé kultury v Brně 1928 o jednotný obraz, tehdejší návštěvník si nemohl nevšimnout protichůdných tvůrčích přístupů v její prezentaci. K této příležitosti realizoval Pavel Janák, architekt a dlouholetý pedagog vzorový rodinný dům s obchodem a výstavním sálem. Experimentální stavba byla pokusem o zjednodušení a zrychlení výstavby implementující nové uspořádání podle hygienických požadavků a nároků na standardizaci. Dům reflektoval odlišné tendence mezi akademickou tvorbou a konstruktivistickou architekturou, ale i mezi Janákovou otevřeností vůči soudobému modernismu a národně konzervativní reprezentací školní instituce.

Výstava soudobé kultury v Brně byla pro školu neopakovatelnou příležitostí, jelikož mohla poprvé postavit vzorový dům. „Umělecko-průmyslová škola spolupracuje na problému bydlení a vkusného zařízení životních potřeb“, poznamenal tehdejší rektor Jaroslav Benda. Janákův rodinný dům tak na jedné straně reagoval na bytovou krizi skrze racionalizaci architektury, nové stavební techniky a materiály. Na straně druhé se však svým vybavením a umělecko-průmyslovými exponáty nacházel daleko od představ soudobé avantgardy a byl jak kritikou, tak i pozdější uměnovědnou literaturou převážně opomíjen.

 

Výstava „Konfliktní dům“ poprvé ukazuje návrhy Janákova domu, jeho skici a fotografie vybavení, navrženého studenty tehdejší Umělecko-průmyslové školy z archivu Národního technického muzea. K vidění jsou i původní exponáty dnes uložené v Moravské galerii či přehlíženy v zákoutích školní budovy. Práce budou společně s interiéry domu také prezentovány skrze velkoformátové fotografie realizované firmou CANON CZ a původně pořízené brněnským Ateliérem de Sandalo, který se proslavil snímky meziválečné architektury v Československu. Výstavu doprovází též odborný esej zahrnující doposud nezpracované archivní zdroje.

 

Prezentace Umělecko-průmyslové školy tak vnášela sebou celou řadu konfliktů od přípravy přes její dobovou recepci až k napětí mezi architekturou domu a jeho expozicemi. Výstava „Konfliktní dům“ poprvé nabízí komplexní pohled na tyto rozpory včetně tehdejších debat o bytové otázce. Přitom nechce poukázat jenom na její historické podoby, ale též vybízet k reflexi úlohy školy v kontextu současné krize bydlení.

 

Galerie UM, UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1
Otevřeno: Po-So 10-18 hodin

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu