Design Cabinet CZ

23.03. 2018 - 20.05. 2018

Kouzelný svět optiky

Výstavy

Ve Vlastivědném muzeu v Olomouci právě probíhá výstava, kterou jako svoji diplomovou práci připravili čtyři studenti z Ateliéru prostorové tvorby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Výstava vznikla díky spolupráci s firmou Meopta – optika, s.r.o. a Vlastivědným muzeem Olomouc, dále pak Úžasným divadlem fyziky z Brna, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. a dalšími.

Výstava vznikla k příležitosti 85. výročí vzniku optického průmyslu v Československu a

založení firmy Optikotechna / Meopta v Přerově. Cílem této výstavy je popularizovat

technické obory a vědu mezi dětmi, co hledají své studijní směřování. Výstava se navrací k historii a kořenům české optické výroby, hravou a názornou formou prolíná reálné produkty s optickými a fyzikálními jevy. Setkávají se tu současné špičkové produkty vyráběné v laboratorním prostředí s přesností na tisícinu milimetru s produkty, které všichni známe ze své minulosti.

Optika je v současné době jedním z nejdynamičtěji se rozvíjejících oborů a optický průmysl se dnes zaměřuje a profiluje přesně podle potřeb trhu a ostatních průmyslových, medicínských nebo společenských odvětví. Stejně dynamicky se rozvíjí a mění i nejznámější a největší optická firma v České republice – Meopta.

 

Historie Meopty

 

Společnost Optikotechna by la založena roku 1933 z popudu milovníka optiky a nadšence pro optické výpočty a výrobu doc. Aloise Mazurka. Firma se velmi brzy rozrostla a už v období 2. světové vláky měla 2 500 zaměstnanců. Hlavní náplní výroby byly především amatérské i profesionální zvětšovací přístroje pro „mokrý proces vyvolávání fotografií“ a různé příslušenství k nim, hlavně samozřejmě velmi kvalitní zvětšovací objektivy.

Ke zvětšovacím přístrojům záhy přibyly fotoaparáty, zejména pak slavný Flexaret, jichž se vyrobilo v průběhu let 1935–1970 cca 600 000 kusů.

Těsně před 2. světovou válkou Optikotechna zařadila do svého portfolia také různé optické

zaměřovače a dalekohledy pro vybavení Československé armády. V roce 1946 byla firma

přejmenována, resp. vznikla nová forma, národní podnik Meopta, továrna pro jemnou MEchaniku a OPTiku. V této době vzniklo i tradiční světově známe logo; dvě čočky, černá a bílá, uzavírající v sobě jméno firmy.

V roce 1953 byl v Přerově založen Státní ústav pro výzkum optiky a jemné mechaniky (ÚVOJM), který v roce 1956 přešel přímo do struktury Meopty. Ústav se zabýval vývojem nových výrobků nejen pro Meoptu, ale jak je patrno z názvu, plnil i náročné státní úkoly.

Např. řeší obrábění skla a tvrdých materiálů, konkrétně i pro výrobu kloubních náhrad atd. Vznik výzkumného ústavu měl ještě jeden závažný dopad. Pro potřeby zajištění odbornosti vzniklo na Přírodovědecké fakultě UPOL speciální pracoviště pro výuku optiky, která dodnes s Meoptou velmi úzce spolupracují. Později ovládla kapacity společnosti vojenská výroba.

Po roce 1990 se potřeby českého i světového trhu velmi změnily; nejen s prolomením technologické bariéry, ale především s rychlým nástupem digitální techniky výroba zvětšovacích přístrojů rychle ustoupila, a i vojenská výroba změnou politických reálií vzala za své.

Meopta byla postavena před novou skutečnost a byla nucena změnit své výrobní zaměření. Nebyl to úkol jednoduchý a jen díky nadšení svých zaměstnanců, a především díky investicím pana Paula Rausnitze, patří dnes Meopta znovu ke světové špičce v oboru.

 

Současnost Meopty

 

Výrobní portfolio je rozděleno do 3 základních skupin podle cílových trhů. Spotřební trhy zásobuje Meopta kvalitní sportovní optikou, loveckými zaměřovači, pozorovacími binokulárními dalekohledy i monokulárními stativovými spektivy pro pozorování ptáků nebo třeba střeleckých terčů. Tyto spektivy může široká veřejnost vidět na střelištích biatlonových závodišť. Meopta je již 15 let významným partnerem české biatlonové reprezentace. Dalekohledy stejně tak slouží i biatlonistům norským nebo slovenským a pomalu si nacházejí cestu k dalším sportovním týmům.

Na průmyslových trzích Meopta působí zejména jako dodavatel velmi specifických optických sestav pro polovodičový průmysl, digitální kinoprojekcí, pro lékařské aplikace a do dalších oborů, kde je optika důležitou součástí výrobního procesu.

Poslední oblastí působení Meopty je výroba optiky pro ozbrojené a bezpečnostní složky, armádu i policii.

 

O výstavě

 

Meopta chce ovšem upozornit veřejnost i na to, jak zajímavým a zábavným oborem optika může být. Ve spolupráci s ÚDIF a ÚPT AVČR byla instalovaná interaktivní část výstavy, sestávající z „optických hraček“; obřího krasohledu, laserového bludiště, neonové show a jednoduchých optických sestav.

 

Více informací o výstavě i historii firmy v příloze.

 

Foto: Barbora Procházková

Připojené obrázky

Připojené soubory

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu