Design Cabinet CZ

09.03. 2024

Kunsthalle Praha boduje

Recenze

Doba se rychle mění a je důležité na ni přiměřeně reagovat. V muzeích umění dnes už nestačí dělat atraktivní výstavy, to dokáže každý druhý. Skutečnou hodnotou je společensky odpovědný program a ne jen třeba provoz šetrný k přírodě. K základní kvalitě sbírkotvorných institucí patří schopnost věnovat hlavní část rozpočtu na rozšiřování akviziční činnosti a umění shánět pro sbírku sponzory a mecenáše všech typů. Dnes už také image instituce netvoří hlavně to, co vytvoří uvnitř svých zdí, ale čím pronikne do veřejného prostoru, jak umí podnítit a zkvalitnit ulice a parky, ale i jiné aktivity města, kde působí. 

V tomto bodě přišla nyní s velmi podnětným činem Kunsthalle Praha, která nechala zhotovit kvalitní modely významných architektonických objektů hlavního města, mezi nimi i některých arogantně již zbouraných a instalovala je jako exteriérovou expozici v parku naproti své budově na pražském Klárově. V modelech je dokonce instalováno osvětlení, což je činí atraktivními také večer. I když možná většina turistů sestupujících v davech po zámeckých schodech z Pražského hradu samotnou Kunsthalle nenavštíví, této expozici si zřejmě všimne každý. A je to pro návštěvníky hlavního města mimořádný podnět, co zde máme kromě malebné historické všemi obdivované architektury za hodnoty. Mohou je potom po Praze hledat, čím ve městě užitečně posílí protiváhu alkoholového turismu a v sobě pak protiváhu povrchního turismu „planého“.

Kunsthalle Praha není třeba chválit za finanční krytí akce, peníze nepředstavují pro podnikatele velký problém. Je třeba ji chválit za nápad, který je mnohem originálnější a podnětnější, než vytvoření dalšího sochařského parku moderního umění a současně za odvahu, pustit se v českém prostředí do investice, která bude asi vyžadovat časté doplnění za účelem vandaly poškozených modelů. To je totiž důvod, který by většina Čechů uvedla jako přesvědčivou výmluvu, proč se do takové aktivity nepouštět.

 

Anna Fassatiová

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu