Design Cabinet CZ

31.01. 2020

Louise Blanchard Bethune: Významné ženy v historii designu a architektury

Historie a osobnosti

Obvykle upozorňujeme na architekty a designéry, kteří zásadně ovlivnili vývoj těchto oborů. Po jejich boku však často stály ženy, které svojí prací výrazně přispěly k rozvoji architektury a designu a jejich projekty získaly velké uznání a ocenění. Především se ale zasloužily o budoucí profesní rovnoprávnost. Připomeňme si jejich význam, úsilí a odkazy, které stále rezonují i v současnosti. 

 

Louise Blanchard Bethune (*1856 – 1913†) je považována za první profesionální architektku v USA. Koncem 19. a poč. 20. století se podílela na navrhování až stopadesáti budov v Buffalu a Nové Anglii. Byla také první členkou Amerického institutu architektů (American Institute of Architects). Se svým manželem založila v 80. letech 19. století firmu Bethune & Bethune. Zajímala se především o design školních budov. Vytvořila 18 projektů škol. Třetím partnerem firmy se stal Wiliam Fuchs. Společnost navrhovala nejen obytné domy, ale i komerční a průmyslové budovy. Obvykle se inspirovala historickými slohy v architektuře, zvláště románským slohem.

 

Louise Blanchard Bethunese důsledně podporovala emancipaci a zrovnoprávněn žen a vzdělání pro ženy v oblasti architektury. Jeden z jejích nejvýznamnějších národních projektů byl návrh na sedmipodlažní Hotel Lafayette, který byl později oceněn jako nejkrásnější a nejlépe vybavený hotel v zemi. 

 

Louise Blanchard Bethune zemřela v roce 1913. O více než sto let později byl hotel obnoven do původní podoby a tím byl zachován odkaz průkopnice v oblasti architektury i ženského hnutí. 

 

 

Andrea Vaňourková

Zdroj: internet

Připojené obrázky

Naši partneři:

  • Slovenské centrum dizajnu